శిలనైన నన్ను

పాట రచయిత:
Lyricist:


శిలనైన నన్ను శిల్పివై మార్చావు
నాలోని ఆశలు విస్తరింపచేసావు (2)
నీ ప్రేమ నాపై కుమ్మరించుచున్నావు (2)
నీ ప్రేమే నా ఊపిరి – నీ ప్రేమే నా కాపరి (2)      ||శిలనైన||

మోడుబారిన నా జీవితం
నీ ప్రేమతోనే చిగురింపచేసావు (2)
నీ ప్రేమాభిషేకం నా జీవిత గమ్యం (2)
వర్ణించలేను లెక్కించలేను (2)
నీ ప్రేమే నా ఊపిరి – నీ ప్రేమే నా కాపరి (2)      ||శిలనైన||

ఏ విలువలేని అభాగ్యుడను నేను
నీ ప్రేమచూపి విలువనిచ్చి కొన్నావు (2)
నాయెడల నీకున్న తలంపులు విస్తారం (2)
నీ కొరకే నేను జీవింతు ఇలలో (2)
నీ ప్రేమే నా ఊపిరి – నీ ప్రేమే నా కాపరి (2)      ||శిలనైన||

ఊహించలేను నీ ప్రేమ మధురం
నా ప్రేమ మూర్తి నీకే నా వందనం (2)
నీ ప్రేమే నాకాధారం – నా జీవిత లక్ష్యం (2)
నీ ప్రేమే నా ఊపిరి – నీ ప్రేమే నా కాపరి (2)      ||శిలనైన||

Shilanaina Nannu Shilpivai Maarchaavu
Naaloni Aashalu Vistharimpa Chesaavu (2)
Nee Prema Naapai Kummarinchuchunnaavu (2)
Nee Preme Naa Oopiri – Nee Preme Naa Kaapari (2)     ||Shilanaina||

Modubaarina Naa Jeevitham
Nee Premathone Chigurimpa Chesaavu (2)
Nee Premaabhishekam Naa Jeevitha Gamyam (2)
Varninchalenu Lekkinchalenu (2)
Nee Preme Naa Oopiri – Nee Preme Naa Kaapari (2)     ||Shilanaina||

Ae Viluvaleni Abhaagyudanu Nenu
Nee Prema Choopi Viluvanichchi Konnaavu (2)
Naa Yedala Neekunna Thalampulu Visthaaram (2)
Nee Korake Nenu Jeevinthu Ilalo (2)
Nee Preme Naa Oopiri – Nee Preme Naa Kaapari (2)     ||Shilanaina||

Oohinchalenu Nee Prema Madhuram
Naa Premamoorthy Neeke Naa Vandhanam (2)
Nee Preme Naakaadhaaram – Naa Jeevitha Lakshyam (2)
Nee Preme Naa Oopiri – Nee Preme Naa Kaapari (2)     ||Shilanaina||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply