దావీదు తనయా హోసన్నా

పాట రచయిత:
Lyricist:


హోసన్నా…
హోసన్నా హోసన్నా హోసన్నా (3)
అయ్యా.. దావీదు తనయా హోసన్నా
యూదుల రాజా యేసన్నా (2)
హోసన్నా హోసన్నా – యేసన్నా యేసన్నా      ||దావీదు||

గిరులు తరులు సాగరులు
నీకై వీచెను వింధ్యామరలు
హోసన్నా హోసన్నా – యేసన్నా యేసన్నా
గిరులు తరులు సాగరులు
నీకై వీచెను వింధ్యామరలు
పిల్లలు పెద్దలు జగమంతా (2)
నీకై వేచెను బ్రతుకంతా      ||దావీదు||

కరుణా రసమయ నీ నయనాలు
సమతా మమతల సంకేతాలు
హోసన్నా హోసన్నా – యేసన్నా యేసన్నా
కరుణా రసమయ నీ నయనాలు
సమతా మమతల సంకేతాలు
కంచర వాహన నీ పయనాలు (2)
జనావాహినికే సుబోధకాలు      ||దావీదు||

పేదల పాలిటి పెన్నిధివై
పాపుల రక్షకుడైనావు
హోసన్నా హోసన్నా – యేసన్నా యేసన్నా
పేదల పాలిటి పెన్నిధివై
పాపుల రక్షకుడైనావు
మకుటము లేని ఓ మహరాజా (2)
పరిచితిమివిగో మా హృదయాలు      ||దావీదు||

Hosannaa…
Hosannaa Hosannaa Hosannaa (3)
Ayya.. Daaveedu Thanayaa Hosannaa
Yoodhula Raajaa Yesannaa (2)
Hosannaa Hosannaa – Yesannaa Yesannaa         ||Daaveedu||

Girulu Tharulu Saagarulu
Neekai Veechenu Vindhyaamaralu
Hosannaa Hosannaa – Yesannaa Yesannaa
Girulu Tharulu Saagarulu
Neekai Veechenu Vindhyaamaralu
Pillalu Peddalu Jagamanthaa (2)
Neekai Vechenu Brathukanthaa         ||Daaveedu||

Karunaa Rasamaya Nee Nayanaalu
Samathaa Mamathala Sankethaalu
Hosannaa Hosannaa – Yesannaa Yesannaa
Karunaa Rasamaya Nee Nayanaalu
Samathaa Mamathala Sankethaalu
Kanchara Vaahana Nee Payanaalu (2)
Janavaahinike Subodhakaalu         ||Daaveedu||

Pedhala Paaliti Pennidhivai
Paapula Rakshakudainaavu
Hosannaa Hosannaa – Yesannaa Yesannaa
Pedhala Paaliti Pennidhivai
Paapula Rakshakudainaavu
Makutamu Leni O Maharaajaa (2)
Parichithimivigo Maa Hrudayaalu         ||Daaveedu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply