నాకున్న చిన్ని ఆశ

పాట రచయిత: క్రాంతి చేపూరి
Lyricist: Kranthi Chepuri


చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
చిన్నారి పాపను నేను (2)

యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
నాకున్న చిన్ని ఆశ
యేసయ్యా నిన్ను చేరాలని
నాకున్న చిన్ని ఆశ         ||చిట్టి||

నీ సన్నిధిలోనే ఉండాలని
నాకున్న చిన్ని ఆశ
నీ సన్నిధిలో పాట పాడాలని
నాకున్న చిన్ని ఆశ         ||చిట్టి||

నీకై నేను జీవించాలని
నాకున్న చిన్ని ఆశ
నిన్నే నేను సేవించాలని
నాకున్న చిన్ని ఆశ      ||చిట్టి||


Chitti Potti Paapanu Nenu
Chinnaari Paapanu Nenu (2)

Yesayyaa Ninnu Choodaalani
Naakunna Chinni Aasha
Yesayyaa Ninnu Cheraalani
Naakunna Chinni Aasha       ||Chitti||

Nee Sannidhilone Undaalni
Naakunna Chinni Aasha
Nee Sannidhilo Paata Paadaalni
Naakunna Chinni Aasha       ||Chitti||

Neekai Nenu Jeevinchaalani
Naakunna Chinni Aasha
Ninne Nenu Sevinchaalani
Naakunna Chinni Aasha      ||Chitti||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Capo on 4th Fret Chord (C)
C      Am    G
Chitti Potti Paapanu Nenu
         C
Chinnaari Paapanu Nenu (2)
C    Am  F   C 
Yesayyaa Ninnu Choodaalani
G        C 
Naakunna Chinni Aasha
C    Am  F   C 
Yesayyaa Ninnu Cheraalani
G        C 
Naakunna Chinni Aasha    ||Chitti||
C  Am     F   C 
Nee Sannidhilone Undaalni
G        C
Naakunna Chinni Aasha
C  Am       F   C
Nee Sannidhilo Paata Paadaalni
G        C
Naakunna Chinni Aasha    ||Chitti||
C   Am    F   C
Neekai Nenu Jeevinchaalani
G        C
Naakunna Chinni Aasha
C   Am  F    C
Ninne Nenu Sevinchaalani
G        C
Naakunna Chinni Aasha   ||Chitti||
FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply