హల్లేలూయని పాడరండి

పాట రచయిత: పి జె మణిలాల్
Lyricist: P J Manilal

హల్లేలూయని పాడరండి
విజయుడైన యేసునకు (2)
మరణము గెలిచె గదా
మహిమతో లేచె గదా (2)        ||హల్లేలూయని||

పాప బలము మరణ భయము
లేదు ఈ జగతిలో (2)
మరణపు ముళ్ళు విరిచివేసెను (2)
నిత్య జీవమిచ్చెనుగా       ||హల్లేలూయని||

ఖాళి సమాధి కనుపరచెనుగా
పునరుత్తాన వార్తను (2)
జీవము నిండిన దేవుడిలలో (2)
యేసు క్రీస్తు ప్రభువొక్కడే        ||హల్లేలూయని||

Hallelooyani Paadarandi
Vijayudaina Yesunaku (2)
Maranamu Geliche Gadhaa
Mahimatho Leche Gadhaa (2)        ||Hallelooyani||

Paapa Balamu Marana Bhayamu
Ledhu Ee Jagathilo (2)
Maranapu Mullu Virichivesenu (2)
Nithya Jeevamichchenugaa          ||Hallelooyani||

Khaali Samaadhi Kanuparachenugaa
Punarutthana Vaarthanu (2)
Jeevamu Nindina Devudilalo (2)
Yesu Kreesthu Prabhuvokkade        ||Hallelooyani||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply