కంటి పాపను

పాట రచయిత: మని ప్రకాష్
Lyricist: Mani Prakash

కంటి పాపను కాయు రెప్పలా
నను కాచెడి యేసయ్యా
చంటి పాపను సాకు అమ్మలా
దాచెడి మా అయ్యా
నీవేగా నీడగా తోడుగా
నీతోనే నేనునూ జీవింతు
నీకన్నా మిన్నగా ఎవరయ్యా
నాకు నీవే చాలయ్యా      ||కంటి||

మార్పులేని మత్సరపడని ప్రేమ చూపించినావు
దీర్ఘ కాలం సహనము చూపే ప్రేమ నేర్పించినావు
ఇది ఎవరూ చూపించని ప్రేమ
ఇది లాభం ఆశించని ప్రేమ
ఇది ఎవరూ ఎడబాపని ప్రేమ
ఇది మరణం వరకు కరుణను చూపిన ప్రేమ         ||కంటి||

ఢంబము లేని హద్దులెరుగని ప్రేమ కురిపించినావు
నిర్మలమైన నిస్స్వార్ధ్య ప్రేమను మాపై కురిపించినావు
ఇది ఎవరూ చూపించని ప్రేమ
ఇది లాభం ఆశించని ప్రేమ
ఇది ఎవరూ ఎడబాపని ప్రేమ
ఇది మరణం వరకు కరుణను చూపిన ప్రేమ        ||కంటి||

Kanti Paapanu Kaayu Reppalaa
Nanu Kaachedi Yesayyaa
Chanti Paapanu Saaku Ammalaa
Daachedi Maa Ayya
Neevegaa Needagaa Thodugaa
Neethone Nenunu Jeevinthu
Neekannaa Minnaagaa Evarayyaa
Naaku Neeve Chaalayyaa         ||Kanti||

Maarpuleni Mathsarapadani Prema Choopinchinaavu
Deergha Kaalam Sahanmu Choope Prema Nerpinchinaavu
Idi Evaru Choopinchani Prema
Idi Laabham Aashinchani Prema
Idi Evaru Edabaapani Prema
Idi Maranam Varaku Karunanu Choopina Prema        ||Kanti||

Dambamu Leni Haddulerugani Prema Kuripinchinaavu
Nirmalamaina Nisswaardhya Premanu Maapai Kuripinchinaavu
Idi Evaru Choopinchani Prema
Idi Laabham Aashinchani Prema
Idi Evaru Edabaapani Prema
Idi Maranam Varaku Karunanu Choopina Prema        ||Kanti||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Em     G    D
Kanti Paapanu Kaayu Reppalaa
   C    Am  D 
Nanu Kaachedi Yesayyaa
Em     G    D
Chanti Paapanu Saaku Ammalaa
C    D  Em 
Daachedi Maa Ayya
   G    D    Am
Neevegaa Needagaa Thodugaa
   C   Am    B
Neethone Nenunu Jeevinthu
   Em   D     Am
Neekannaa Minnaagaa Evarayyaa
   C   D   Em
Naaku Neeve Chaalayyaa     ||Kanti||

Em D Em   D  Em   C   D      Em
Maarpuleni Mathsarapadani Prema Choopinchinaavu
    D  Em     D  Em C  D    Em   
Deergha Kaalam Sahanmu Choope Prema Nerpinchinaavu
  C   D      Em
Idi Evaru Choopinchani Prema
  C    D      Em
Idi Laabham Aashinchani Prema
  C   D     Em   
Idi Evaru Edabaapani Prema
  C    D   C    D    Em B
Idi Maranam Varaku Karunanu Choopina Prema    ||Kanti||

Em   D Em   D  Em    C   D  Em
Dambamu Leni Haddulerugani Prema Kuripinchinaavu
    D Em       D  Em C   D    Em   
Nirmalamaina Nisswaardhya Premanu Maapai Kuripinchinaavu
   C   D      Em
Idi Evaru Choopinchani Prema
   C    D      Em
Idi Laabham Aashinchani Prema
  C    D      Em
Idi Evaru Edabaapani Prema
  C    D   C    D    Em B
Idi Maranam Varaku Karunanu Choopina Prema    ||Kanti||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply