స్తుతి మధుర గీతము

పాట రచయిత:
Lyricist:


స్తుతి మధుర గీతము – వేలాది స్తోత్రము
చెల్లించుటే నా ధన్యత
బహు గొప్ప స్థానము – శ్రీ యేసు పాదము
చేరడమే నా ఆతృత
అన్నీ తలాంతులు నీ కొరకే వాడెద
నూరంత ఫలములను నూరేళ్లు ఇచ్చెద      ||స్తుతి||

కనులకే కనపడలేని నా కంటి పాపవై
కాళ్ళకే తెలియక నన్ను చేర్చేవు గమ్యము (2)
నాకే తెలియక నాలో
నీవు నాదు ప్రాణ శ్వాసవై
నడిపించావా దేవా ఇన్నాళ్లుగా        ||స్తుతి||

అణువణువు నీ కృప చేత నిండుగా నను నింపి
నీలాంటి పోలిక కలుగ శరీరం పంచితివి (2)
రాతి గుండెను దిద్ది
గుడిగా మార్చుకున్న దైవమా
ముల్లును రెమ్మగా మార్చితివి        ||స్తుతి||

Sthuthi Madhura Geethamu – Velaadi Sthothramu
Chellinchute Naa Dhanyatha
Bahu Goppa Sthaanamu – Shree Yesu Paadamu
Cheradame Naa Aathrutha
Annee Thalaanthulu Nee Korake Vaadeda
Noorantha Phalamulanu Noorellu Ichcheda       ||Sthuthi||

Kanulake Kanapadaleni Naa Kanti Paapavai
Kaallake Theliyaka Nannu Cherchevu Gamyamu (2)
Naake Theliyaka Naalo
Neevu Naadu Praana Shwaasavai
Nadipinchinaavaa Devaa Innaallugaa          ||Sthuthi||

Anuvanuvu Nee Krupa Chetha Nindugaa Nanu Nimpi
Neelaanti Polika Kaluga Shareeram Panchithivi (2)
Raathi Gundenu Diddi
Gudigaa Maarchukunna Daivamaa
Mullunu Remmagaa Maarchithive         ||Sthuthi||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply