యుగయుగాలు మారిపోనిది

పాట రచయిత: రాజ్ ప్రకాష్ పాల్
Lyricist: Raj Prakash Paul


యుగయుగాలు మారిపోనిది
తరతరాలు తరిగిపోనిది
ప్రియ యేసు రాజు నీ ప్రేమా
నిను ఎన్నడు వీడిపోనిది
నీకు ఎవ్వరు చూపలేనిది
ఆశ్చర్య అద్భుత కార్యమ్ము చేయు ప్రేమది
హద్దే లేని ఆ దివ్య ప్రేమతో
కపటమే లేని నిస్స్వార్ధ్య ప్రేమతో
నీ కోసమే బలి అయిన దైవము రా (2)

లోకంతో స్నేహమొద్దు రా
చివరికి చింతే మిగులు రా
పాపానికి లొంగిపోకు రా
అది మరణ త్రోవ రా (2)
నీ దేహం దేవాలయము రా
నీ హృదయం క్రీస్తుకి కొలవురా (2)      ||హద్దే||

తను చేసిన మేలు ఎట్టిదో
యోచించి కళ్ళు తెరువరా
జీవమునకు పోవు మార్గము
క్రీస్తేసుని ఆలకించారా (2)
నీ ముందర పందెము చూడరా
విశ్వాసపు పరుగులో సాగరా (2)      ||హద్దే||

Yugayugaalu Maariponidhi
Tharatharaalu Tharigiponidhi
Priya Yesu Raaju Nee Premaa
Ninu Ennadu Veediponidhi
Neeku Evvaru Choopalenidhi
Aascharya Adbhutha Kaaryammu Cheyu Premadi
Hadde Leni Aa Divya Prematho
Kapatame Leni Nisswaardhya Prematho
Nee Kosame Bali Aina Daivamu Raa (2)

Lokamtho Snehamoddu Raa
Chivariki Chinthe Migulu Raa
Paapaaniki Longipoku Raa
Adi Marana Throva Raa (2)
Nee Deham Devaalayamu Raa
Nee Hrudayam Kreesthuki Kolavuraa (2)         ||Hadde||

Thanu Chesina Melu Ettido
Yochinchi Kallu Theruvaraa
Jeevamunaku Povu Maargamu
Kreesthesani Aalakincharaa (2)
Nee Mundara Pandemu Choodaraa
Vishwaasapu Parugulo Saagaraa (2)         ||Hadde||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply