నేనంటే నీకు ఎంతిష్టమో

పాట రచయిత: కే వై రత్నం
Lyricist: K Y Ratnam

నేనంటే నీకు ఎంతిష్టమో
నా మంచి యేసయ్యా (2)
నా మీద నీకు ఎనలేని ప్రేమ (2)
ప్రతి క్షణము నీకే నా ఆరాధనా (2)
ఆరాధనా… ఆరాధనా – ఆరాధనా… ఆరాధనా
ఆరాధనా… ఆరాధనా – ఆరాధనా… ఆరాధనా (2)

నన్ను ప్రేమించినంతగా ఈ సృష్టిలో
మరి దేనిని ప్రేమించలేదు
నాకిచ్చిన స్థానం పరమందున
దూతలకు ఇవ్వలేదు (2)
ఈ మట్టి దేహము కొరకే మహిమను విడచి
మదిలో నిలచిన మంచి దేవుడా (2)       ||ఆరాధనా||

నన్ను రక్షించుకొనుటకు నీ రక్తమే
క్రయ ధనముగా ఇచ్చి
బంధింపబడిన నా బంధకాలు
సిలువ యాగముతో తెంచి (2)
మరణించవలసిన నాకై నిత్య జీవం
ప్రసాదించిన మంచి దేవుడా (2)       ||ఆరాధనా||

Nenante Neeku Enthishtamo
Naa Manchi Yesayyaa (2)
Naa Meeda Neeku Enaleni Prema (2)
Prathi Kshanamu Neeke Naa Aaraadhanaa (2)
Aaraadhanaa… Aaraadhanaa – Aaraadhanaa… Aaraadhanaa
Aaraadhanaa… Aaraadhanaa – Aaraadhanaa… Aaraadhanaa (2)

Nannu Preminchinanthaga Ee Srushtilo
Mari Denini Preminchaledu
Naakichchina Sthaanam Paramanduna
Doothalaku Ivvaledu (2)
Ee Matti Dehamu Korake Mahimanu Vidachi
Madhilo Nilachina Manchi Devudaa (2)        ||Aaraadhanaa||

Nannu Rakshinchukonutaku Nee Rakthame
Kraya Dhanamugaa Ichchi
Bandhimpabadina Naa Bandhakaalu
Siluva Yaagamutho Thenchi (2)
Maraninchavalasina Naakai
Nithya Jeevam Prasaadinchina Manchi Devudaa (2)        ||Aaraadhanaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply