ఇశ్రాయేలు సైన్యములకు

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఇశ్రాయేలు సైన్యములకు ముందు నడచిన దైవమా (2)
నేడు మాతో కూడా నుండి మమ్ము నడిపించుమా (2)

సొలొమోను దేవాలయంలలో నీదు మేఘము రాగానే (2)
యాజకులు నీ తేజో మహిమకు నిలువలేకపోయిరి (2)

పూర్వము ప్రవక్తలతో నరుల రక్షణ ప్రకటించి (2)
నన్ను వెదికిన వారికి నే దొరికితి నంటివి (2)

నరులయందు నీదు ప్రేమ క్రీస్తు ద్వారా బయలుపరచి (2)
సిలువ రక్తము చేత మమ్ము రక్షించి యుంటివి (2)

ఆది యాపొస్తలులపై నీ యాత్మ వర్షము క్రుమ్మరించి (2)
నట్లు మాపై క్రుమ్మరించి మమ్ము నడిపించుము (2)      ||ఇశ్రాయేలు||

Ishraayelu Sainyamulaku Mundu Nadachina Daivamaa (2)
Nedu Maatho Kooda Nundi Mammu Nadipinchumaa (2)

Solomonu Devaalayamlulo Needu Meghamu Raagaane (2)
Yaajakulu Nee Thejo Mahimaku Niluvalekapoyiri (2)

Poorvamu Pravakthalatho Narula Rakshana Prakatinchi (2)
Nannu Vedikina Vaariki Ne Dorikithi Nantivi (2)

Narulayandu Needu Prema Kreesthu Dwaaraa Bayaluparachi (2)
Siluva Rakthamu Chetha Mammu Rakshinchi Yuntivi (2)

Aadi Yaposthalulapai Nee Yaathma Varshamu Krummarinchi (2)
Natlu Maapai Krummarinchi Mammu Nadipinchumu (2)       ||Ishraayelu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply