దేవా నీ ఆత్మను

పాట రచయిత: డినో
Lyricist: Dino


దేవా నీ ఆత్మను నా నుండి
నువ్వు తీసివేయకుమా
నీ సన్నిధిలో నుండి నన్ను
నువ్వు త్రోసివేయకుమా (2)
నీ దృష్టి యెదుటనే
చెడుతనము చేసియున్నాను
పాపిని అని ఒప్పుకొని
క్షమాపణ కోరుచున్నాను
నీవే నీవే కరుణామయుడవు నీవే
నీవే నీవే ప్రేమామయుడవు నీవే     ||దేవా||

నీ వెలుగుతో నను నింపిననూ
చీకటినే కోరుకున్నాను (2)
నా కళ్ళు నీవు తెరిచిననూ
గ్రుడ్డివాడిలా నడుచుకున్నాను      ||నీ దృష్టి||

నీ ఆత్మతో నను నింపిననూ
శరీరమునే తృప్తిపరిచాను (2)
ఆత్మచేత నడిపించబడక
శరీరాశలలో మునిగాను       ||నీ దృష్టి||


Devaa Nee Aathmanu Naa Nundi
Nuvvu Theesiveyakumaa
Nee Sannidhilo Nundi Nannu
Nuvvu Throsiveyakumaa (2)
Nee Drushti Yedutane
Cheduthanamu Chesiyunnaanu
Paapini Ani Oppukoni
Kshamaapana Koruchunnaanu
Neeve Neeve Karunaamayudavu Neeve
Neeve Neeve Premaamayudavu Neeve      ||Devaa||

Nee Velugutho Nanu Nimpinanu
Cheekatine Korukunnaanu (2)
Naa Kallu Neevu Therichinanu
Gruddivaadilaa Naduchukunnaanu      ||Nee Drushti||

Nee Aathmatho Nanu Nimpinanu
Shareeramune Thrupthiparichaanu (2)
Aathmachetha Nadipinchabadaka
Shareeraashalalo Munigaanu      ||Nee Drushti||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply