ఒంటరితనములో తోడువై

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఒంటరితనములో తోడువై
నాతో నడచిన నా స్నేహమై
ఎడారిలో మార్గమై
చీకటి బ్రతుకులో వెలుగువై
మరువగలనా నీ ప్రేమ నేను
విడువగలనా నీ తోడు నేను
లోకముతోనే ఆనందించిననూ
నీ ప్రేమతో నను మార్చినావు
నా యేసయ్యా.. నా రక్షకా
నను కాచిన వాడా నీవేనయ్యా (2)

ఓటమిలో నా విజయమై
కృంగిన వేళలో ఓదార్పువై
కొదువలో సమృద్ధివై
నా అడుగులో అడుగువై         ||మరువగలనా||

Ontarithanamulo Thoduvai
Naatho Nadachina Naa Snehamai
Edaarilo Maargamai
Cheekati Brathukulo Veluguvai
Maruvagalanaa Nee Prema Nenu
Viduvagalanaa Nee Thodu Nenu
Lokamuthone Aanandinchinanu
Nee Prematho Nanu Maarchinaavu
Naa Yesayyaa.. Naa Rakshakaa
Nanu Kaachina Vaadaa Neevenayyaa (2)

Otamilo Naa Vijayamai
Krungina Velalo Odaarpuvai
Koduvalo Samruddhivai
Naa Adugulo Aduguvai        ||Maruvagalanaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply