తన రక్తంతో కడిగి

పాట రచయిత: స్టీఫెన్ సన్ ఉండుంటి
Lyricist: Stephen Son Undunty

తన రక్తంతో కడిగి
నీ ఆత్మతో నింపావు (2)
యేసయ్యా… నీవే శుద్ధుడా

తన రక్తంతో కడిగి
నీ ఆత్మతో నింపావు (2)
హోసన్నా నా యేసు రాజా
హల్లెలూయా నా జీవన దాతా (4)

యేసయ్యా
సిలువపై వేళాడితివా
నీ కలువరి ప్రేమ చూపించితివి (2)
సిలువపై వేళాడితివా
నా పాపమునంతా కడిగితివి
సిలువపై వేళాడితివా
నీ కలువరి ప్రేమ చూపించితివే         ||హోసన్నా||

Thana Rakthamtho Kadigi
Nee Aathmatho Nimpaavu (2)
Yesayyaa… Neeve Shuddhudaa

Thana Rakthamtho Kadigi
Nee Aathmatho Nimpaavu (2)
Hosannaa Naa Yesu Raajaa
Hallelujah Naa Jeevana Dhaathaa (4)

Yesayyaa…
Siluvapai Velaadithivaa
Nee Kaluvari Prema Choopinchithivi (2)
Siluvapai Velaadithivaa
Naa Paapamunanthaa Kadigithivi
Siluvapai Velaadithivaa
Nee Kaluvari Prema Choopinchithive       ||Hosannaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply