యవ్వనా జనమా

పాట రచయిత:
Lyricist:


యవ్వనా జనమా
ప్రభు యేసులో త్వరపడుమా (2)
సమర్పించుము నీ యవ్వనము (2)
ప్రభు యేసుని పాదములో (2) ||యవ్వనా||

యవ్వనమనునది విలువైనది
కదలిపోతే తిరిగి రాదు
యవ్వనమందే మన కర్తను
స్మరించుమూ కీర్తించుమూ
ప్రభు యేసులో జీవమును పొందుమూ ||యవ్వనా||

ఈ లోకము వైపు మనసు ఉంచకు
క్షనికమైనదీ దాని మెరుపులు
నీ మనసా వాచా క్రియలందును
ప్రభు యేసును మది నిలుపుకో
పరలోకపు ఆనందమును పొందుమూ ||యవ్వనా||

Yavvanaa Janamaa
Prabhu Yesulo Thvarapadumaa (2)
Samarpinchumu Nee Yavvanamu (2)
Prabhu Yesuni Paadamulo (2) ||Yavvanaa||

Yavvanamanunadi Viluvainadi
Kadalipothe Thirigi Raadu
Yavvanamande Mana Karthanu
Smarinchumu Keerthinchumu
Prabhu Yesulo Jeevamunu Pondumu ||Yavvanaa||

Ee Lokamu Vaipu Manasu Unchaku
Kshanikamainadi Daani Merupulu
Nee Manasaa Vaachaa Kriyalandunu
Parbhu Yesunu Madi Nilupuko
Paralokapu Aanandamunu Pondumu ||Yavvanaa“||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply