అమూల్యమైన ఆణిముత్యమా

పాట రచయిత: రేచెల్ జ్యోతి కొమానపల్లి
Lyricist: Rachel Jyothi Komanapalli

అమూల్యమైన ఆణిముత్యమా
యెహోవ దేవుని హస్తకృతమా (2)
అపురూప సౌందర్య రాశివి నీవు
ఆత్మీయ సుగుణశీలివి నీవు (2)        ||అమూల్యమైన||

జ్ఞానము కలిగి నోరు తెరచుదువు
కృపగల ఉపదేశమును చేయుదువు (2)
ఇంటివారిని బాగుగ నడుపుచూ
వారి మన్ననలను పొందుచుందువు (2)        ||అమూల్యమైన||

చేతులతో బలముగా పనిచేయుదువు
బలమును ఘనతను ధరించుకొందువు (2)
రాత్రివేళ నీ దీపము ఆరదు
కాంతికిరణమై మాదిరి చూపుదువు (2)        ||అమూల్యమైన||

దీనులకు నీ చేతులు పంచును
దరిద్రులను నీవు ఆదుకొందువు (2)
దూరము నుండి ఆహారము కొనుచు
మంచి భోజనముతో తృప్తిపరచుదువు (2)        ||అమూల్యమైన||

Amoolyamaina Aanimuthyamaa
Yehova Devuni Hasthakruthamaa (2)
Apuroopa Soundarya Raashivi Neevu
Aathmeeya Sugunasheelivi Neevu (2)         ||Amoolyamaina||

Gnaanamu Kaligi Noru Therachuduvu
Krupagala Upadeshamunu Cheyuduvu (2)
Intivaarini Baaguga Nadupuchu
Vaari Mannanalanu Ponduchunduvu (2)         ||Amoolyamaina||

Chethulatho Balamugaa Panicheyuduvu
Balamunu Ghanathanu Dharinchukonduvu (2)
Raathrivela Nee Deepamu Aaradhu
Kaanthikiranamai Maadhiri Choopuduvu (2)         ||Amoolyamaina||

Deenulaku Nee Chethulu Panchunu
Daridrulanu Neevu Aadhukonduvu (2)
Dooramu Nundi Aahaaramu Konuchu
Manchi Bhojanamutho Thrupthiparachuduvu (2)         ||Amoolyamaina||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply