కనుచూపు మేరలోన

పాట రచయిత:ఏ ఆర్ స్టీవెన్సన్
Lyricist: A R Stevenson

నేనున్నా నీతో అంటూ
నా చెంతకు చేరావు
యేసయ్యా.. యేసయ్యా…

కనుచూపు మేరలోన ఏ ఆశ లేని వేళ
ఎటు తోచక లోలోన నే కృంగియున్న వేళ
నేనున్నా నీతో అంటూ నా చెంతకు చేరావు
నా కన్నీరంతా తుడిచి నీ కౌగిట దాచావు (2)

మొదలుపెట్టిన కార్యం మధ్యలో ఆగిపోగా
బెదిరిపోయి నా హృదయం బేలగా మారిపోగా (2)
పని పూర్తి చేయగ బలము లేని వేళ (2)
నేనున్నా నీతో అంటూ నా చెంతకు చేరావు
నా ఆటంకాలన్నిటిని యేసూ తొలగించావు (2)

శ్రమలు తెచ్చిన దుఃఖం శాంతినే దోచుకోగా
చెదిరిపోయి ఆశల సౌధం నా గొంతు మూగబోగా (2)
స్తుతి పాట పాడగ స్వరము రాని వేళ (2)
నేనున్నా నీతో అంటూ నా చెంతకు చేరావు
నా నోటను నూతన గీతం యేసూ పలికించావు (2)

కపట మిత్రుల మోసం అగ్నిలా కాల్చబోగా
సడలిపోయి నా విశ్వాసం ధైర్యమే లేకపోగా (2)
అడుగేసి సాగగ అనువుకాని వేళ (2)
నేనున్నా నీతో అంటూ నా చెంతకు చేరావు
నా ప్రార్థనకు ఫలమిచ్చి యేసూ నడిపించావు (2)         ||కనుచూపు||

Nenunnaa Neetho Antu
Naa Chenthaku Cheraavu
Yesayyaa.. Yesayyaa…

Kanuchoopu Meralona Ae Aasha Leni Vela
Etu Thochaka Lolona Ne Krungiyunna Vela
Nenunnaa Neetho Antu Naa Chenthaku Cheraavu
Naa Kanneeranthaa Thudichi Nee Kougita Daachaavu (2)

Modalupettina Kaaryam Madhyalo Aagipogaa
Bediripoyi Naa Hrudayam Belagaa Maaripogaa (2)
Pani Poorthi Cheyaga Balamu Leni Vela (2)
Nenunnaa Neetho Antu Naa Chenthaku Cheraavu
Naa Aatankaalannitini Yesu Tholaginchaavu (2)

Shramalu Thechchina Dukham Shaanthine Dochukogaa
Chediripoyi Aashala Soudham Naa Gonthu Moogabogaa (2)
Sthuthi Paata Paadaga Swaramu Raani Vela (2)
Nenunnaa Neetho Antu Naa Chenthaku Cheraavu
Naa Notanu Noothan Geetham Yesu Palikinchaavu (2)

Kapata Mithrula Mosam Agnilaa Kaalchabogaa
Sadalipoyi Naa Vishwaasam Dhairyame Lekapogaa (2)
Adugesi Saagaga Anuvukaani Vela (2)
Nenunnaa Neetho Antu Naa Chenthaku Cheraavu
Naa Praardhanaku Phalamichchi Yesu Nadipinchaavu (2)          ||Kanuchoopu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: