నేనెల్లప్పుడు యెహోవా నిను

పాట రచయిత:
Lyricist:

నేనెల్లప్పుడు యెహోవా నిను సన్నుతించెదను (2)
నిత్యము నా కీర్తి నా నోట నుండును (2)
మేలైనా కీడైనా నీతోనే యేసయ్యా
చావైనా బ్రతుకైనా నీకోసమేనయ్యా (2) ||నేనెల్లప్పుడు||

కలిమి చేజారి నను వంచినా
స్థితిని తలకిందులే చేసినా (2)
రెండింతలుగా దయచేసెదవని (2)
నాకు తెలుసునయ్యా.. మంచి యేసయ్యా ||మేలైనా||

పరుల ఎగతాళి శృతి మించినా
కలవరము గుండెనే పిండినా (2)
నా మొఱ విని కృప చూపెదవని (2)
నాకు తెలుసునయ్యా.. మంచి యేసయ్యా ||మేలైనా||

శ్రమలు చెలరేగి బెదిరించినా
ఎముకలకు చేటునే తెచ్చినా (2)
ఆపదలలో విడిపించెదవని (2)
నాకు తెలుసునయ్యా.. మంచి యేసయ్యా ||మేలైనా||

Nenellappudu Yehovaa Ninu Sannuthinchedanu (2)
Nithyamu Naa Keerthi Naa Nota Nundunu (2)
Melainaa Keedainaa Neethone Yesayyaa
Chaavainaa Brathukainaa Neekosamenayyaa (2) ||Nenellappudu||

Kalimi Chejaari Nanu Vanchinaa
Sthithini Thalakindule Chesinaa (2)
Rendinthalugaa Dayachesedavani (2)
Naaku Thelusunayyaa.. Manchi Yesayyaa ||Melainaa||

Parula Egathaali Shruthi Minchinaa
Kalavaramu Gundene Pindinaa (2)
Naa Mora Vini Krupa Choopedavani (2)
Naaku Thelusunayyaa.. Manchi Yesayyaa ||Melainaa||

Shramalu Chelaregi Bedirinchinaa
Emukalaku Chetune Thechchinaa (2)
Aapadalalo Vidipinchedavani (2)
Naaku Thelusunayyaa.. Manchi Yesayyaa ||Melainaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply