ఉదయమాయె హృదయమా

పాట రచయిత: ఎన్ సంజయ్
Lyricist: N Sanjay

ఉదయమాయె హృదయమా
ప్రభు యేసుని ప్రార్ధించవే (2)
పదిలముగా నిను వదలకుండా
పడక నుండి లేపెనే (2)        ||ఉదయమాయె||

రాత్రి గడచిపోయెనే
రవి తూర్పున తెలవారెనే (2)
రాజా రక్షకుడేసు దేవుని
మహిమతో వివరించవే (2)        ||ఉదయమాయె||

తొలుత పక్షులు లేచెనే
తమ గూటి నుండి స్తుతించెనే (2)
తండ్రి నీవే దిక్కు మాకని
ఆకాశమునకు ఎగిరెనే (2)        ||ఉదయమాయె||

పరిశుద్ధుడా పావనుండా
పరంధాముడా చిరంజీవుడా (2)
పగటియంతయు కాచి మము
పరిపాలించుము దేవుడా (2)        ||ఉదయమాయె||

తండ్రి దాతవు నీవని
ధరయందు దిక్కు ఎవరని (2)
రాక వరకు కరుణ చూపి
కనికరించి బ్రోవుమా (2)        ||ఉదయమాయె||

Udayamaaye Hrudayamaa
Prabhu Yesuni Praardhinchave (2)
Padilamugaa Ninu Vadalakundaa
Padaka Nundi Lepene (2)       ||Udayamaaye||

Raathri Gadachipoyene
Ravi Thoorpuna Thelavaarene (2)
Raaja Rakshakudesu Devuni
Mahimatho Vivarinchave (2)       ||Udayamaaye||

Tholutha Pakshulu Lechene
Thama Gooti Nundi Sthuthinchene (2)
Thandri Neeve Dikku Maakani
Aakashamunaku Egirene (2)       ||Udayamaaye||

Parishuddhudaa Paavanundaa
Parandhaamudaa Chiranjeevudaa (2)
Pagati Yanthayu Kaachi Mamu
Paripaalinchumu Devudaa (2)       ||Udayamaaye||

Thandri Daathavu Neevani
Dharayandu Dikku Evarani (2)
Raaka Varaku Karuna Choopi
Kanikarinchi Brovumaa (2)       ||Udayamaaye||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply