భూపునాది మునుపే

పాట రచయిత: జార్జ్ సాంబత్తిని
Lyricist: George Sambathini


భూపునాది మునుపే – ఈ లోక సృష్టి ముందే
ఆనంద ధ్వనులు చేసి – పాడిరి ఉదయ నక్షత్రాలు
కొలతలేసినప్పుడే – ద్వారాలు తెరచినప్పుడే
ఆనంద ధ్వనులు చేసి – పాడిరి దేవుని కుమారులు
నూతనాకాశము.. నూతన లోకము…
నూతనెరుషలేము వచ్చును
దేవుడే మనతో.. గుడారమై యుండును…
మనమంతా మరలా పాడెదము     ||భూపునాది||

జీవమే జీవమే – ప్రాణమే ప్రాణమే
నిత్యము మనలో ఉందును (2)
తండ్రి క్రీస్తుయు – పరిశుద్ధాత్ముడు
మనతో ఏకమై యుండును     ||భూపునాది||

వేదన బాధయు – కన్నీరు దుఃఖము
ఇంకెక్కడా ఉండే ఉండవు (2)
సూర్య చంద్రులు – వెలుగును ఇవ్వవు
దేవుడే వెలుగై యుండును      ||భూపునాది||

Bhoopunaadhi Munupe – Ee Loka Srushti Munde
Aananda Dhwanulu Chesi – Paadiri Udaya Nakshathraalu
Kolathalesinappude – Dwaaraalu Therachinappude
Aanand Dhwanulu Chesi – Paadiri Devuni Kumaarulu
Noothanaakaashamu.. Noothana Lokamu…
Noothanerushalemu Vachchunu
Devude Manatho.. Gudaaramai Yundunu…
Manamanthaa Maralaa Paadedhamu          ||Bhoopunaadhi||

Jeevame Jeevame – Praaname Praaname
Nithyamu Manalo Undunu (2)
Thandri Kreesthuyu – Parishuddhaathmudu
Manatho Ekamai Yundunu          ||Bhoopunaadhi||

Vedhana Baadhayu – Kanneeru Dukhamu
Inkekkada Unde Undavu (2)
Soorya Chandrulu – Velugunu Ivvavu
Devude Velugai Yundunu          ||Bhoopunaadhi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

3 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: