నా ప్రాణమైన యేసు (ఆరాధన)

పాట రచయిత:
Lyricist:


ఆరాధన ఆరాధన ఆరాధనా ఆరాధన
నా ప్రాణమైన ప్రాణమైన ప్రాణమైన యేసు (2)
నా ప్రాణమైన యేసు
నా ప్రాణముతో కలిసి
నా ప్రాణమా.. నే నిన్నే స్తుతియింతున్ – (2)        ||నా ప్రాణమైన||

లోకమంతా మాయెనయ్యా
నీ ప్రేమయే నాకు చాలునయ్యా (2)
(రాజా) నీ నామమునే స్తుతియింతున్
నా యేసయ్యా.. నా జీవితమంతయు (2)        ||నా ప్రాణమైన||

ఆరాధన ఆరాధన
ఆరాధనా ఆరాధన

ఐ వర్షిప్ యు.. ఐ వర్షిప్ యు…
ఐ వర్షిప్ యు.. ఐ వర్షిప్ యు…

హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా

ఆరాధన ఆరాధన
ఆరాధనా ఆరాధన           ||నా ప్రాణమైన||

Aaraadhana Aaraadhana Aaraadhanaa Aaraadhana
Naa Praanamaina
Praanamina Praanamaina Yesu (2)
Naa Praanamaina Yesu
Naa Praanamutho Kalisi
Naa Praanamaa.. Ne Ninne Sthuthiyinthun – (2)          ||Naa Praanamaina||

Lokamanthaa Maayenayyaa
Nee Premaye Naaku Chalunayyaa (2)
(Raajaa) Nee Naamamune Sthuthiyinthun
Naa Yesayyaa.. Naa Jeevithamanthayu (2)          ||Naa Praanamaina||

Aaraadhana Aaraadhana
Aaraadhanaa Aaraadhana

I worship you.. I worship you…
I worship you.. I worship you…

Hallelooyaa Hallelooyaa
Hallelooyaa Hallelooyaa

Aaraadhana Aaraadhana
Aaraadhanaa Aaraadhana            ||Naa Praanamaina||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply