మంచిని పంచే దారొకటి

పాట రచయిత:
Lyricist:


మంచిని పంచే దారొకటి
వంచన పెంచే దారొకటి
రెండు దారులలో నీ దారి
ఎంచుకో బాటసారి
సరి చూసుకో ఒక్కసారి (2)

మొదటి దారి బహు ఇరుకు – అయినా యేసయ్యుంటాడు
ప్రేమా శాంతి కరుణ – జనులకు బోధిస్తుంటాడు (2)
పాపికి రక్షణ తెస్తాడు
పరలోక రాజ్యం ఇస్తాడు (2)
అందుకే.. ఇరుకు దారిలో వెళ్ళయ్యా
విశాల మార్గం వద్దయ్యా          ||మంచిని||

మరియొక దారి విశాలం – కాని సాతానుంటాడు
కామం క్రోధం లోభం – నరులకు నేర్పిస్తాడు (2)
దేవుని ఎదిరిస్తుంటాడు
నరకాగ్నిలో పడదోస్తాడు (2)
అందుకే.. ఇరుకు దారిలో వెళ్ళయ్యా
విశాల మార్గం వద్దయ్యా       ||మంచిని||

Manchini Panche Daarokati
Vanchana Penche Daarokati
Rendu Daarulalo Nee Daari
Enchuko Baatasaari
Sari Choosuko Okkasaari (2)

Modati Daari Bahu Iruku – Ainaa Yesayyuntaadu
Premaa Shaanthi Karuna – Janulaku Bodhisthuntaadu (2)
Paapiki Rakshana Thesthaadu
Paraloka Raajyam Isthaadu (2)
Anduke.. Iruku Daarilo Vellayyaa
Vishaala Maargam Vaddayyaa        ||Manchini||

Mariyoka Daari Vishaalam – Kaani Saathaanuntaadu
Kaamam Krodham Lobham – Narulaku Nerpisthaadu (2)
Devuni Ediristhuntaadu
Narakaagnilo Padadhosthaadu (2)
Anduke.. Iruku Daarilo Vellayyaa
Vishaala Maargam Vaddayyaa         ||Manchini||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply