హృదయపూర్వక ఆరాధన

పాట రచయితలు: ఫిలిప్ గరికి & షారోన్ ఫిలిప్
Lyricists: Philip Gariki & Sharon Philip

హృదయపూర్వక ఆరాధన
మహిమ రాజుకే సమర్పణ (2)
నిత్యనివాసి సత్యస్వరూపి
నీకే దేవా మా స్తుతులు (2)         ||హృదయ||

నా మనసు కదిలించింది నీ ప్రేమ
నా మదిలో నివసించింది నీ కరుణ
ఎంతో ఉన్నతమైన దేవా (2)
క్షేమాధారము రక్షణ మార్గము
మాకు సహాయము నీవేగా (2)         ||హృదయ||

ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధన
నే బ్రతుకు కాలమంతా స్తుతి కీర్తన
నీకై పాడెదను యేసయ్యా (2)
కృపామయుడా కరుణ సంపన్నుడా
నిత్యము నిన్నే పూజింతును (2)         ||హృదయ||

Hrudayapoorvaka Aaraadhana
Mahima Raajuke Samarpana (2)
Nithyanivaasi Sathyaswaroopi
Neeke Devaa Maa Sthuthulu (2)        ||Hrudaya||

Naa Manasu Kadhilinchindhi Nee Prema
Naa Madhilo Nivasinchindhi Nee Karuna
Entho Unnathamaina Devaa (2)
Kshemaadhaaramu Rakshana Maargamu
Maaku Sahaaymu Neevegaa (2)        ||Hrudaya||

Aathmatho Sathyamutho Aaraadhana
Ne Brathuku Kaalamanthaa Sthuthi Keerthana
Neekai Paadedhanu Yesayyaa (2)
Krupaamayudaa Karuna Sampannudaa
Nithyamu Ninne Poojinthunu (2)        ||Hrudaya||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply