యేసే నీ మదిలో ఉండగా

పాట రచయిత: క్రాంతి చేపూరి
Lyricist: Kranthi Chepuri


యేసే నీ మదిలో ఉండగా
కలతే దరి చేరగ రాదుగా (2)
సోదరా సోదరీ.. యేసులో నెమ్మది
ఓ సోదరా సోదరీ.. యేసుపై నిలుపు నీ మది      ||యేసే||

తీరిపోని బాధలెన్నో నిన్ను బంధించినా
ఓర్వలేని మనుజులంతా నిన్ను నిందించినా (2)
నీ చెంతకు చేరి నిలుపును
నీ చింతను తీర్చి నడుపును (2)
సోదరా సోదరీ.. యేసే నీ మాదిరి
సోదరా సోదరీ.. యేసుపై నిలుపు నీ గురి (2)       ||యేసే||

సిలువపైన బలిగా మారి నిన్ను ప్రేమించెగా
సహింపలేని శోధనలను నీకు దయచేయునా (2)
శోధనలను గెలిచే మార్గము
తప్పక నీకొసగును తథ్యము (2)
సోదరా సోదరీ.. యేసులో విజయము
సోదరా సోదరీ.. యేసుపై నిలుపు నమ్మకం (2)       ||యేసే||


Yese Nee Madhilo Undagaa
Kalathe Dari Cheraga Raadugaa (2)
Sodaraa Sodaree.. Yesulo Nemmadi
O Sodaraa Sodaree.. Yesupai Nilupu Nee Madhi          ||Yese||

Theeriponi Baadhalenno Ninnu Bandhinchinaa
Orvaleni Manujulanthaa Ninnu Nindinchinaa (2)
Nee Chenthaku Cheri Nilupunu
Nee Chinthanu Theerchi Nadupunu (2)
Sodaraa Sodaree.. Yese Nee Maadhiri
Sodaraa Sodaree.. Yesupai Nilupu Nee Guri (2)         ||Yese||

Siluvapaina Baligaa Maari Ninnu Preminchegaa
Sahimpaleni Shodhanalanu Neeku Dayacheyunaa (2)
Shodhanalanu Geliche Maargamu
Thappaka Neekosagunu Thathyamu (2)
Sodaraa Sodaree.. Yesulo Vijayamu
Sodaraa Sodaree.. Yesupai Nilupu Nammakam (2)         ||Yese||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply