దయాళుడా నీ కృప

పాట రచయిత: చంద్రశేఖర్
Lyricist: Chandra Sekhar


దయాళుడా నీ కృప నిత్యముండును
మహోన్నతుడా నీ కృప నిత్యముండును
నిత్యముండును నీ కృప నిత్యముండును (4)          ||దయాళుడా||

ఆపదలో చిక్కినప్పుడు
ఆలోచన లేనప్పుడు (2)
అంతా శూన్యంగా మారినప్పుడు (2)
ఆవేదన మదిని నిండినప్పుడు (2)        ||నిత్యముండును||

కన్నీళ్లే ఆగినప్పుడు
దరికెవ్వరు రానప్పుడు (2)
ఓదార్చే వారెవ్వరు లేనప్పుడు (2)
ఒంటరితనమే నాలో మిగిలినప్పుడు (2)        ||నిత్యముండును||

Dhayaaludaa Nee Krupa Nithyamundunu
Mahonnathudaa Nee Krupa Nithyamundunu
Nithyamundunu Nee Krupa Nithyamundunu (4)      ||Dhayaaludaa||

Aapadhalo Chikkinappudu
Aalochana Lenappudu (2)
Anthaa Shoonyamgaa Maarinappudu (2)
Aavedhana Madhini Nindinappudu (2)         ||Nithyamundunu||

Kanneelle Aaganappudu
Dharikevvaru Raanappudu (2)
Odaarche Vaarevvaru Lenappudu (2)
Ontarithaname Naalo Migilinappudu (2)         ||Nithyamundunu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply