తరచి తరచి

పాట రచయిత: జాన్ వెస్లీ
Lyricist: John Wesly

తరచి తరచి చూడ తరమా
వెదకి వెదకి కనుగొనగలమా
యేసు వంటి మిత్రుని లోకమందున
విడచి విడచి ఉండగలమా
మరచి మరచి ఇలా మనగలమా
యేసు వంటి స్నేహితుని విశ్వమందున

లోక బంధాలన్నీ తృప్తినివ్వలేవుగా
ఏ మనిషిని నమ్మాలో – తెలియదు ఈ లోకంలో
నేల మంటిలోన పరమార్ధం లేదుగా
ఎంత బ్రతుకు బ్రతికినా – చివరకు చితియేగా
నమ్మదగిన యేసు ప్రాణమిచ్చె నీకై
జగతిలోన దొరకునా ఇటువంటి ప్రాణప్రియుడు (2)         ||తరచి||

లేరు లేరు ఎవ్వరు కానరారు ఎవ్వరు
యేసు వంటి ప్రేమికుడు ఇహమందు పరమందు
పదివేలలోన అతి కాంక్షణీయుడు
కలతలన్ని తీర్చి కన్నీటిని తుడచును
కల్వరిగిరిలోన కార్చెను రుధిరం
హృదయమందు చేర్చుకో కృప చూపు నాథుని (2)         ||తరచి||

Tharachi Tharachi Chooda Tharamaa
Vedaki Vedaki Kanugonagalamaa
Yesu Vanti Mithruni Lokamanduna
Vidachi Vidachi Undagalamaa
Marachi Marachi Ila Managalamaa
Yesu Vanti Snehithuni Vishwamanduna

Loka Bandhaalanni Thrupthinivvalevugaa
Ae Manishini Nammaalo – Theliyadu Ee Lokamlo
Nela Mantilona Paramaardham Ledugaa
Entha Brathuku Brathikinaa – Chivaraku Chithiyegaa
Nammadagina Yesu Praanamichche Neekai
Jagathilona Dorakunaa Ituvanti Praanapriyudu (2)          ||Tharachi||

Leru leru Evvaru Kaanaraaru Evvaru
Yesu Vanti Premikudu Ihamandu Paramandu
Padivelalona Athi Kaankshaneeyudu
Kalathalanni Theerchi Kanneetini Thudachunu
Kalvarigirilona Kaarchenu Rudhiram
Hrudayamandu Cherchuko Krupa Choopu Naathuni (2)          ||Tharachi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply