యెహోవాయే నా కాపరిగా

పాట రచయిత:
Lyricist:


యెహోవాయే నా కాపరిగా
నాకేమి కొదువగును (2)

పచ్చికగల చోట్లలో
నన్నాయనే పరుండజేయును (2)
శాంతికరమైన జలములలో (2)
నన్నాయనే నడిపించును (2)          ||యెహోవాయే||

గాఢాంధకార లోయలలో
నడిచినా నేను భయపడను (2)
నీ దుడ్డు కఱ్ఱయు నీ దండమును (2)
నా తోడైయుండి నడిపించును (2)          ||యెహోవాయే||

నా శత్రువుల ఎదుట నీవు
నా భోజనము సిద్ధపరచి (2)
నా తల నూనెతో నంటియుంటివి (2)
నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది (2)          ||యెహోవాయే||

నా బ్రతుకు దినములన్నియును
కృపాక్షేమాలు వెంట వచ్చును (2)
నీ మందిరములో నే చిరకాలము (2)
నివాసము చేయ నాశింతును (2)          ||యెహోవాయే||

Yehovaaye Naa Kaaparigaa
Naakemi Koduvagunu (2)

Pachchikagala Chotlalo
Nannaayane Parundajeyunu (2)
Shaanthikaramaina Jalamulalo (2)
Nannaayane Nadipinchunu (2)          ||Yehovaaye||

Gaadaandhakaara Loyalalo
Nadachinaa Nenu Bhayapadanu (2)
Nee Duddu Karrayu Nee Dandamunu (2)
Naa Thodaiyundi Nadipinchunu (2)          ||Yehovaaye||

Naa Shathruvula Yeduta Neevu
Naa Bhojanamu Siddhaparachi (2)
Naa Thala Noonetho Natinyuntivi (2)
Naa Ginne Nindi Porluchunnadi (2)          ||Yehovaaye||

Naa Brathuku Dinamulanniyunu
Krupaakshemaalu Venta Vachchunu (2)
Nee Mandiramulo Ne Chirakaalamu (2)
Nivaasamu Cheya Naashinthunu (2)          ||Yehovaaye||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply