యేసయ్యా నా ప్రాణనాథా నిను

పాట రచయిత: క్రాంతి చేపూరి
Lyricist: Kranthi Chepuri


యేసయ్యా నా ప్రాణనాథా నిను
ఆడి పాడి కీర్తించెదను
నీవే నా జీవదాత అని
లోకమంతా చాటించెదను           ||యేసయ్యా||

సర్వశక్తిమంతుడా సర్వాధికారి
సర్వలోకమును సృష్టించిన సుందరుడా (2)
స్తుతి మహిమా ఘనతా నీకే అని
సంతసించి స్తోత్రించెదను           ||యేసయ్యా||

పాపమే ఎరుగని నీతిమంతుడా
పాపిని రక్షించిన నీతిసూర్యుడా (2)
పరిశుద్ధ పరలోక తండ్రి అని
పరవశించి నే పాడెదను           ||యేసయ్యా||

ఆది అంతమైన అల్ఫా ఒమేగా
మేఘముపై రానున్న మహిమోన్నతుడా (2)
ఉన్నవాడవు అనువాడవు నీవని
ఉల్లసించి ఆరాధింతును           ||యేసయ్యా||

Yesayyaa Naa Praana Naathaa Ninu
Aadi Paadi Keerthinchedanu
Neeve Naa Jeevadaatha Ani
Lokamanthaa Chaatinchedanu         ||Yesayyaa||

Sarvashakthimanthudaa Sarvaadhikaari
Sarvalokamunu Srushtinchina Sundarudaa (2)
Sthuthi Mahimaa Ghanathaa Neeke Ani
Santhasinchi Sthothrinchedanu          ||Yesayyaa||

Paapame Erugani Neethimanthudaa
Paapini Rakshinchina Neethisooryudaa (2)
Parishuddha Paraloka Thandri Ani
Paravashinchi Ne Paadedanu            ||Yesayyaa||

Aadi Anthamaina Alphaa Omegaa
Meghamupai Raanunna Mahimonnathudaa (2)
Unnavaadavu Anuvaadavu Neevani
Ullasinchi Aaraadhinthun           ||Yesayyaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply