నీ ప్రేమ ఎంతో మధురం

పాట రచయిత:
Lyricist:

నీ ప్రేమ ఎంతో మధురం యేసయ్యా
నీ మాట ఎంతో శ్రేష్టం యేసయ్యా
యేసయ్యా యేసయ్యా
యేసయ్యా యేసయ్యా (2)            ||నీ ప్రేమ||

రాతి గుండెలే మారును
నీ మాట సెలవిస్తే (2)
రమణీయము నీ మాటలే
వెదజల్లును సుమగంధమే (2)           ||యేసయ్యా||

వ్యాధి బాధలే పోవును
నీ మాట సెలవిస్తే (2)
బలమైనది నీ మాటయే
తొలగించును కారు చీకటులే (2)           ||యేసయ్యా||

Nee Prema Entho Madhuram Yesayyaa
Nee Maata Entho Shreshtam Yesayyaa (2)
Yesayyaa Yesayyaa
Yesayyaa Yesayyaa (2)       ||Nee Prema||

Raathi Gundele Maarunu
Nee Maata Selavisthe (2)
Ramaneeyamu Nee Maatale
Vedajallunu Sumagandhame (2)          ||Yesayyaa||

Vyaadhi Baadhale Povunu
Nee Maata Selavisthe (2)
Balamainadi Nee Maataye
Tholaginchunu Kaaru Cheekatule (2)          ||Yesayyaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply