మన దేశం

పాట రచయిత: కృపాల్ మోహన్
Lyricist: Kripal Mohan


మన దేశం భారత దేశం
మన రాజ్యం దేవుని రాజ్యం (2)
స్తుతి ఆరాధన నా ఊపిరి
ప్రేమానురాగము నా జీవితం (2)

మన దేశం కానాను దేశం
మన రాజ్యం దేవుని రాజ్యం (2)
స్తుతి ఆరాధన నా ఊపిరి
ప్రేమానురాగము నా జీవితం (6)

Mana Desham Bhaaratha Desham
Mana Raajyam Devuni Raajyam (2)
Sthuthi Aaradhana Naa Oopiri
Premaanuraagamu Naa Jeevitham (2)

Mana Desham Kaanaanu Desham
Mana Raajyam Devuni Raajyam (2)
Sthuthi Aaradhana Naa Oopiri
Premaanuraagamu Naa Jeevitham (6)

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply