నీలో జీవించాలని

పాట రచయిత: కే వై రత్నం
Lyricist: K Y Ratnam

నీలో జీవించాలని
నీలోనే బ్రతకాలని (2)
యుగయుగాల నీతోనే ఉండాలని (2)
తుది శ్వాస వరకు నీలోనే నా గమ్యం (2)
యేసూ నువ్వే కావాలి
నా యేసూ నీతో ఉండాలి (2)            ||నీలో||

మిగిలింది నాకు నిత్య శోకము
ఈ నా జీవిత యాత్రలో
కన్నీళ్లే నాకు అన్న పానములై
భుజియించుచుంటిని నిత్యము ప్రభువా (2)
నీవు నాకు ప్రత్యక్షము అయిన వెంటనే (2)
నా దుఃఖ దినములన్ని సమాప్తమాయెను (2)             ||యేసూ||

కటిక చీకటే నాకు స్నేహమాయెను
అంధకారమే నాలో నాట్యమాడెను
ఎటు వైపు చూసినా వెలుగు కాన రాలేదు
మార్గమే తెలియక మతి చెలించెను (2)
నీ వైపు చూడగానే వెలుగు కలిగె దేవా (2)
నీ నామమే నాకు మార్గమాయెను (2)             ||యేసూ||

Neelo Jeevinchaalani
Neelone Brathakaalani (2)
Yugayugaalu Neethone Undaalani (2)
Thudi Shwaasa Varaku Neelone Naa Gamyam (2)
Yesu Nuvve Kaavaali
Naa Yesu Neetho Undaali (2)        ||Neelo||

Migilindi Naaku Nithya Shokamu
Ee Naa Jeevitha Yaathralo
Kanneelle Naaku Anna Paanamulai
Bhujiyinchuchuntini Nithyamu Prabhuvaa (2)
Neevu Naaku Prathyakshamu Aina Ventane (2)
Naa Dukha Dinamulanni Samaapthamaayenu (2)          ||Yesu||

Katika Cheekate Naaku Snehamaayenu
Andhakaarame Naalo Naatyamaadenu
Etu Vaipu Choosinaa Velugu Kaana Raaledu
Maargame Theliyaka Mathi Chelinchenu (2)
Nee Vaipu Choodagaane Velugu Kalige Devaa (2)
Nee Naamame Naaku Maargamaayenu (2)          ||Yesu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply