అద్వితీయ సత్య దేవుడు

పాట రచయిత: విద్యార్థి గీతావళి
Lyricist: Vidyaarthi Geethaavali

అద్వితీయ సత్య దేవుడు
క్రీస్తేసే నిత్య జీవము
వెలుగైన జీవము
వెలిగించుచున్నాడు (2)           ||అద్వితీయ||

పాపమునకు జీతం
మరణం నిత్య మరణం
యేసులో కృపదానం
జీవం నిత్య జీవం (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయ (2)           ||అద్వితీయ||

Advitheeya Sathya Devudu
Kreesthese Nithya Jeevamu
Velugaina Jeevamu
Veliginchuchunnaadu (2)          ||Advitheeya||

Paapamunaku Jeetham
Maranam Nithya Maranam
Yesulo Krupadaanam
Jeevam Nithya Jeevam (2)
Hallelooyaa Hallelooya (2)          ||Advitheeya||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply