లోకములో వెఱ్ఱివారిని

పాట రచయిత:
Lyricist:


లోకములో వెఱ్ఱివారిని యోగ్యులుగా చేసావయ్యా యేసయ్యా
విద్య లేని పామరులను పేరు పెట్టి పిలిచావయ్యా

జాలర్లను పిలిచావయ్యా యేసయ్యా
మనుష్యులు పట్టేవారుగా మార్చావయ్యా (2)
నన్ను అట్టి రీతిగా మార్చుమయా

జక్కయ్యను పిలిచావయ్యా యేసయ్యా
నేడు నీతో ఉంటానన్నావయ్యా (2)
నాతో అట్టి రీతిగా ఉండుమయా

సౌలును పిలిచావయ్యా యేసయ్యా
పౌలుగ మార్చావయ్యా (2)
నన్ను అట్టి రీతిగా మార్చుమయా

Lokamulo Verrivaarini Yogyuluga Chesaavayyaa Yesayyaa
Vidya Leni Paamarulanu Peru Petti Pilichaaavayyaa

Jaalarlanu Pilichaavayyaa Yesayyaa
Manushyulu Pattevaarugaa Maarchaavayyaa (2)
Nannu Atti Reethigaa Maarchumayaa

Jakkayyanu Pilichaavayyaa Yesayyaa
Nedu Neetho Untaanannaavayaa (2)
Naatho Atti Reethigaa Undumayaa

Soulunu Pilichaavayyaa Yesayyaa
Pouluga Maarchaavayyaa (2)
Nannu Atti Reethigaa Maarchumayaa

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply