Yesu Unte Chaalu

యేసు ఉంటే చాలు
నా జీవితం ధన్యము (2)
ఆయనే నా సర్వము
ఆయనే నా కేడెము
అయనే నా స్వాస్థ్యము (2)               ||యేసు||

ఎడారిలో నే వెళ్లిన – యేసు ఉంటే చాలు
ఆలలే నా వైపు ఎగసి – యేసు ఉంటే చాలు (2)
ఆయనే నా మార్గము
ఆయనే నా సత్యము
ఆయనే నా జీవము (2)               ||యేసు||

ఆపవాది నాపైకి వచ్చిన – యేసు ఉంటే చాలు
లోకము నను త్రోసివేసిన – యేసు ఉంటే చాలు (2)
ఆయనే నా శైలము
ఆయనే నా ధైర్యము
ఆయనే నా విజయము (2)               ||యేసు||

Yesu Unte Chaalu
Naa Jeevitham Dhanyamu (2)
Aayane Naa Sarvamu
Aayane Naa Kedemu
Aayane Naa Swaasthyamu (2)             ||Yesu||

Edaarilo Ne Vellina – Yesu Unte Chaalu
Alale Naa Vaipu Egasina – Yesu Unte Chaalu (2)
Aayane Naa Maargamu
Aayane Naa Sathyamu
Aayane Naa Jeevamu (2)             ||Yesu||

Apavaadi Naapaiki Vachchina – Yesu Unte Chaalu
Lokamu Nanu Throsivesina – Yesu Unte Chaalu (2)
Aayane Naa Shailamu
Aayane Naa Shairyamu
Aayane Naa Vijayamu (2)             ||Yesu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply