నీ ప్రేమకు సాటి

పాట రచయిత:
Lyricist:

నీ ప్రేమకు సాటి లేనే లేదు
ప్రేమారూపా యేసురాజా (2)

నింగియందునా – నేల యందునా
పాతాళమందునా – ఎందైన గాని (2)
నీకన్నా అధికులు ఎవరు లేనే లేరు         ||నీ ప్రేమకు||

పాపినైన నా కొరకు – పరలోకం విడచినదెవరు
నా పాపముల కొరకై – సిలువలో మరణించినదెవరు (2)
క్షమియించి రక్షించిన నా తండ్రి నీవే         ||నీ ప్రేమకు||

ధరలోని ధన ధాన్యములు – నన్ను వీడినా
ఇలలో నా సరివారు – త్రోసివేసినా (2)
ఇహమందు పరమందు నా ధనము నీవే         ||నీ ప్రేమకు||

Nee Premaku Saati Lene Ledu
Premaaroopaa Yesuraajaa (2)

Ningiyandunaa – Nela Yandunaa
Paathaalamandunaa – Endaina Gaani (2)
Neekannaa Adhikulu Evaru Lene Leru             ||Nee Premaku||

Paapinaina Naa Koraku – Paralokam Vidachinadevaru
Naa Paapamula Korakai – Siluvalo Maraninchinadevaru (2)
Kshamiyinchi Rakshinchina Naa Thandri Neeve             ||Nee Premaku||

Dharaloni Dhana Dhaanyamulu – Nannu Veedinaa
Ilalo Naa Sarivaaru – Throsivesinaa (2)
Ihamandu Paramandu Naa Dhanamu Neeve             ||Nee Premaku||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply