చాలా గొప్పోడు

పాట రచయిత: డేవిడ్ ఫ్రాన్సిస్
Lyricist: David Francis

చాలా గొప్పోడు – చాలా చాలా గొప్పోడు
నేను నమ్మిన నా యేసుడు
చాలా గొప్పోడు – చాలా చాలా గొప్పోడు
నాకు దొరికిన నా యేసుడు (2)
మాటలలో చెప్పలేనంత
చేతలలో చూపలేనంత (2)
చాలా చాలా చాలా చాలా – చాలా గొప్పోడు
చాలా చాలా చాలా చాలా – చాలా మంచోడు (2)        ||చాలా||

నా పాప శిక్షను తాను మోసెను
నా కొరకు కలువారిలో త్యాగమాయెను (2)
తన ప్రేమ వర్ణనాతీతం
తన జాలి వర్ణనాతీతం (2)         ||మాటలలో||

యేసయ్యకు సాటి ఎవ్వరు లేరు
జగమంతా వెదకినా కానరారులే (2)
తన ప్రేమ వర్ణనాతీతం
తన జాలి వర్ణనాతీతం (2)         ||మాటలలో||

ఈలాంటి ప్రేమ ఎక్కడ లేదు
వింతైన ప్రేమ అంతు చిక్కదు (2)
కలువరిలో చూపిన ప్రేమ
శాపమునే బాపిన ప్రేమ (2)         ||మాటలలో||

Chaalaa Goppodu – Chaalaa Chaalaa Goppodu
Nenu Nammina Naa Yesudu
Chaalaa Goppodu – Chaalaa Chaalaa Goppodu
Naaku Dorikina Naa Yesudu (2)
Maatalalo Cheppalenantha
Chethalalo Choopalenantha (2)
Chaalaa Chaalaa Chaalaa Chaalaa – Chaalaa Goppodu
Chaalaa Chaalaa Chaalaa Chaalaa – Chaalaa Manchodu (2)         ||Chaalaa||

Naa Paapa Shikshanu Thaanu Mosenu
Naa Koraku Kaluvarilo Thyaagamaayenu (2)
Thana Prema Varnanaatheetham
Thana Jaali Varnanaatheetham (2)          ||Maatalalo||

Yesayyaku Saati Evvaru Leru
Jagamanthaa Vedakinaa Kaanaraarule (2)
Thana Prema Varnanaatheetham
Thana Jaali Varnanaatheetham (2)          ||Maatalalo||

Eelaanti Prema Ekkada Ledu
Vinthaina Prema Anthu Chikkadu (2)
Kaluvarilo Choopina Prema
Shaapamune Baapina Prema (2)          ||Maatalalo||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: