తప్పిపోయిన గొర్రె

పాట రచయిత:
Lyricist:

తప్పిపోయిన గొర్రె – తప్పిపోయిన మనుష్యుడా
యేసు ప్రేమ నీకు గురుతుందా
మంచి కాపరి యేసు – గొప్ప కాపరి యేసు
ప్రధాన కాపరి యేసు ఆత్మల కాపరి (2)

కపటము కలిగిన గొర్రె
ద్వేషము కలిగిన గొర్రె
ఐక్యత లేని గొర్రె
యేసు ప్రేమ గురుతుందా (2)
మందను వీడినావు – ఒంటరి అయ్యినావు (2)
యేసు రాజు నిన్ను వెతుకుచుండెను (2)        ||మంచి||

ప్రార్ధన చేయని మనుష్యుడా
వాక్యము వదలిన మనుష్యుడా
దేవుని మరచిన మనుష్యుడా
యేసు ప్రేమ గురుతుందా (2)
చాచిన చేతులతో నిన్ను ఆదరించెను యేసు (2)
మారు మనస్సు పొంది నీవు వెనకకు మారులుదువా (2)        ||మంచి||

Thappipoyina Gorre – Thappipoyina Manushyuda
Yesu Prema Neeku Guruthundaa
Manchi Kaapari Yesu – Goppa Kaapari Yesu
Pradhaana Kaapari Yesu Aathmala Kaapari (2)

Kapatamu Kaligina Gorre
Dweshamu Kaligina Gorre
Aikyatha Leni Gorre
Yesu Prema Guruthundaa (2)
Mandanu Veedinaavu – Ontari Ayyinaavu (2)
Yesu Raaju Ninnu Vethukuchundenu (2)           ||Manchi||

Praardhana Cheyani Manushyudaa
Vaakyamu Vadalina Manushyudaa
Devuni Marachina Manushyudaa
Yesu Prema Guruthundaa (2)
Chaachina Chethulatho Ninnu Aadarinchenu Yesu (2)
Maaru Manassu Pondi Neevu Venakaku Maruluduvaa (2)           ||Manchi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply