మాకు తోడుగ నీవుంటివి

పాట రచయిత: సొలొమోన్ రాజ్
Lyricist: Solomon Raj


మాకు తోడుగ నీవుంటివి
జీవిత యాత్రలో (2)
మమ్ము విడువని మా దేవా
నిండు మనస్సుతో వెంబడించెదం (2)          ||మాకు||

మాతో కూడా ఉందునంటివి
మారని మా దేవా (2)
పరము చేరు వరకు దేవా
మమ్ము నడిపెదవు (2)          ||మమ్ము విడువని||

శత్రువు మాపై చెలరేగగా
కృంగదీయ జూడగా (2)
యెహోవా నిస్సిగా మాకుండి
విజయమిచ్చితివే (2)          ||మమ్ము విడువని||

కష్టములెన్నెన్నో ఎదురైనా
నిన్నే వెంబడింతుము (2)
మాకు తోడుగా నీవుండగా
మేము భయపడము (2)          ||మమ్ము విడువని||

Maaku Thoduga Neevuntivi
Jeevitha Yaathralo (2)
Mammu Viduvani Maa Devaa
Nindu Manassutho Vembadinchedam (2)          ||Maaku||

Maatho Koodaa Undunantivi
Maarani Maa Devaa (2)
Paramu Cheru Varaku Devaa
Mammu Nadipedavu (2)           ||Mammu Viduvani||

Shathruvu Maapai Chelaregagaa
Krungadeeya Joodagaa (2)
Yehovaa Nisssigaa Maakundi
Vijayamichchithive (2)           ||Mammu Viduvani||

Kashtamulennenno Edurainaa
Ninne Vembadinthumu (2)
Maaku Thodugaa Neevundagaa
Memu Bhayapadamu (2)           ||Mammu Viduvani||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply