ఒక క్షణమైనా నిన్ను

పాట రచయిత: జోసఫ్ కొండా
Lyricist: Joseph Konda

ఒక క్షణమైనా నిన్ను వీడి
ఉండలేనయ్య నా యేసయ్యా (2)
యేసయ్యా యేసయ్యా
యేసయ్యా యేసయ్యా (2)            ||ఒక క్షణమైనా||

నశియించిపోతున్న నన్ను
బ్రతికించినావయ్యా యేసు
కృశించిపోతున్న నాలో
వేంచేసినావయ్యా యేసు (2)
నీ కార్యములెంతో ఆశ్చర్యకరములయ్యా
నీ వాగ్దానములెంతో నమ్మదగినవయ్యా             ||యేసయ్యా||

మతిలేక తిరిగిన నన్ను
నీ దరి చేర్చినావయ్యా యేసు
శ్రమ చేత నలిగిన నాకు
వరమిచ్చినావయ్యా యేసు (2)
నీ ఆలోచనలెంతో లోతైన దీవెనయ్యా
నీ తలపులు ఎంతో మధురము నా యేసయ్యా              ||యేసయ్యా||

Oka Kshanamainaa Ninnu Veedi
Undalenayyaa Naa Yesayyaa (2)
Yesayyaa Yesayyaa
Yesayyaa Yesayyaa (2)            ||Oka Kshanamainaa||

Nashiyinchipothunna Nannu
Brathikinchinaavayyaa Yesu
Krushinchipothunna Naalo
Venchesinaavayyaa Yesu (2)
Nee Kaaryamulentho Aascharyakaramulayyaa
Nee Vaagdhaanamulentho Nammadaginavayyaa         ||Yesayyaa||

Mathileka Thirigina Nannu
Nee Dari Cherchinaavayyaa Yesu
Shrama Chetha Naligina Naaku
Varamichchinaavayyaa Yesu (2)
Nee Aalochanalentho Lothaina Deevenayyaa
Nee Thalapulu Entho Madhuramu Naa Yesayyaa         ||Yesayyaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply