పరమ తండ్రి నీకే స్తోత్రం

పాట రచయిత:
Lyricist:

హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)

పరమ తండ్రి నీకే స్తోత్రం (2)          ||హల్లెలూయా||

పరిశుద్ధాత్మా నీకే స్తోత్రం (2)          ||హల్లెలూయా||

యేసు రాజా నీకే స్తోత్రం (2)          ||హల్లెలూయా||

Hallelooyaa Hallelooyaa
Hallelooyaa Hallelooyaa (2)

Parama Thandri Neeke Sthothram (2)              ||Halleooyaa||

Parishuddhaathma Neeke Sthothram (2)              ||Halleooyaa||

Yesu Raajaa Neeke Sthothram (2)              ||Halleooyaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply