గొప్పవాడు

పాట రచయిత:
Lyricist:

గొప్పవాడు – క్రీస్తు యేసు – పుట్టినాడు నీ కోసం
పాటలు పాడి – నాట్యము చేసి – ఆరాధింప రారండి (2)
ప్రేమామయుడు మహిమాన్వితుడు
ఉన్నవాడు అనువాడు (2)
మహిమ ఘనత నిత్యం యేసుకు
హ్యాపీ క్రిస్మస్ మెర్రి క్రిస్మస్            ||గొప్పవాడు||

ఆశ్చర్యకార్యాలు చేసేవాడు యేసు
నీ పాప జీవితం మార్చేవాడు యేసు (2)
నీ బాధలన్ని తీర్చేవాడు యేసు
సంతోష జీవితం ఇచ్ఛేవాడు యేసు (2)         ||మహిమ||

నీ రోగాలను స్వస్థపరచునేసు
నీ శాపాలను తీసివేయునేసు (2)
నీ శోకాలను మాన్పివేయునేసు
పరలోక భాగ్యం నీకు ఇచ్చునేసు (2)         ||మహిమ||

Goppavaadu – Kreesthu Yesu – Puttinaadu Nee Kosam
Paatalu Paadi – Naatyamu Chesi – Aaraadhimpa Raarandi (2)
Premaamayudu Mahimaanvithudu
Unnavaadu Anuvaadu (2)
Mahima Ghanatha Nithyam Yesuke
Happy Christmas Merry Christmas          ||Goppavaadu||

Aascharyakaaryaalu Chesevaadu Yesu
Nee Paapa Jeevitham Maarche Vaadu Yesu (2)
Nee Baadhalanni Theerchevaadu Yesu
Santhosha Jeevitham Ichchevaadu Yesu (2)           ||Mahima||

Nee Rogaalanu Swasthaparachunesu
Nee Shaapaalanu Theesiveyunesu (2)
Nee Shokaalanu Maanpiveyunesu
Paraloka Bhaagyam Neeku Ichchunesu (2)           ||Mahima||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply