పాపానికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు

పాట రచయిత: అనిల్ కుమార్
Lyricist: Anil Kumar

పాపానికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు
పాపానికి నాపై ఏ అధికారము లేదు
పాపానికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు
పాపానికి నాపై ఏ అజమాయిషీ లేదు
నా పాపములు అన్ని – నా ప్రభువు ఏనాడో క్షమియించివేసాడుగా
మరి వాటినెన్నడును – జ్ఞాపకము చేసికొనెను
అని మాట ఇచ్చాడుగా
నేనున్నా నేనున్నా – నా యేసుని కృప క్రింద
నే లేను నే లేను – ధర్మశాస్త్రం క్రింద (2)           ||పాపానికి||

కృప ఉందని పాపం చెయ్యొచ్చా – అట్లనరాదు
కృప ఉందని నీతిని విడువోచ్చా (అట్లనరాదు)
కృప అంటే లైసెన్స్ కాదు
కృప అంటే ఫ్రీ పాస్ కాదు – పాపాన్ని చేసేందుకు
కృప అంటే దేవుని శక్తి
కృప అంటే దేవుని నీతి – పాపాన్ని గెలిచేందుకు

గ్రేస్ ఈస్ నాట్ ఎ లైసెన్స్ టు సిన్
ఇట్స్ ఎ పవర్ ఆఫ్ గాడ్ టు ఓవర్ కం (4)               ||నేనున్నా||

కృప ద్వారా ధర్మశాస్త్రముకు – మృతుడను అయ్యా
కృప వలన క్రీస్తులో స్వాతంత్య్రం (నే పొందితినయ్యా)
క్రియల మూలముగా కాదు
కృపయే నను రక్షించినది – నా భారం తొలగించినది
కృప నన్ను మార్చేసినది
నీతి సద్భక్తుల తోడ – బ్రతుకమని బోధించినది

గ్రేస్ టుక్ అవే బర్డెన్ ఫ్రమ్ మి
అండ్ టాట్ మి టు లివ్ రైటియస్లీ (4)               ||నేనున్నా||

పాపానికి మృతుడను నేనయ్యా – హల్లెలూయా
కృప వలనే ఇది నాకు సాధ్యం (అయ్యిందిరా భయ్యా) (2)
కృపను రుచి చూచిన నేను
దేవునికే లోబడుతాను – పాపానికి చోటివ్వను
పరిశుద్ధత పొందిన నేను
నీతి సాధనములుగానే – దేహం ప్రభుకర్పింతును

యీల్డ్ యువర్ బాడీస్ అంటు ద లార్డ్
యాస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ రైటియస్నెస్ (4)               ||నేనున్నా||

ధర్మశాస్త్రం పాపం అయ్యిందా – అట్లనరాదు
ధర్మశాస్త్రం వ్యర్థం అయ్యిందా (అట్లనరాదు) (2)
ధర్మశాస్త్రం కొంత కాలమేగా
ధర్మశాస్త్రం బాలశిక్షయేగా – ప్రభునొద్దకు నడిపేందుకు
క్రీస్తొచ్చి కృప తెచ్చెనుగా
ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చెనుగా – మనలను విడిపించేందుకు

లా హాస్ లెడ్ పీపుల్ టు క్రైస్ట్
నౌ గ్రేస్ విల్ మేక్ అస్ కాంకరర్స్ (4)               ||నేనున్నా||

Paapaaniki Naaku Ae Sambandham Ledu
Paapaaniki Naapai Ae Adhikaaramu Ledu
Paapaaniki Naaku Ae Sambandham Ledu
Paapaaniki Naapai Ae Ajamaayishi Ledu
Naa Paapamulu Anni – Naa Prabhuvu Aenaado Kshamiyinchivesaadugaa
Mari Vaatinennadunu – Gnaapakamu Chesikonanu
Ani Maata Ichchaadugaa
Nenunnaa Nenunnaa – Naa Yesuni Krupa Krinda
Ne Lenu Ne Lenu – Dharmashaasthram Krinda (2)             ||Paapaniki||

Krupa Undani Paapam Cheyyochchaa – Atlanaraadu
Krupa Undani Neethini Viduvochchaa – Atlanaraadu
Krupa Ante License Kaadu
Krupa Ante Free Pass Kaadu – Paapaanni Chesenduku
Krupa Ante Devuni Shakthi
Krupa Ante Devuni Neethi – Paapaanni Gelichenduku

Grace is not a license to sin
It’s a power of God to overcome (4)              ||Nenunnaa||

Krupa Dhwaara Dharmashaasthramuku – Mruthudanu Ayyaa
Krupa Valana Kreesthulo Swaathanthryam (Ne Pondithinayyaa)
Kriyala Moolamugaa Kaadu
Krupaye Nanu Rakshinchinadi – Naa Bhaaram Tholaginchinadi
Krupa Nannu Maarchesinadi
Neethi Sadbhakthula Thoda – Brathukamani Bodhinchinadi

Grace took away burden from me
And taught me to live righteously (4)              ||Nenunnaa||

Paapaniki Mruthudanu Nenayyaa – Hallelooyaa
Krupa Velane Idi Naaku Saadhyam (Ayyindiraa Bhayyaa) (2)
Krupanu Ruchi Choochina Nenu
Devunike Lobaduthaanu – Paapaaniki Chotivvanu
Parishuddhatha Pondina Nenu
Neethi Saadhanamulugaane – Deham Prabhukarpinthunu

Yield your bodies unto the Lord
As instruments of righteousness (4)              ||Nenunnaa||

Dharmashaasthram Paapam Ayyindaa – Atlanaraadu
Dharmashaasthram Vyardham Ayyindaa (Atlanaraadu) (2)
Dharmashaasthram Kontha Kaalamegaa
Dharmashaasthram Baalashikshayegaa – Prabhunoddaku Nadipenduku
Kreesthochchi Krupa Thechchenugaa
Dharmashaasthram Neraverchenugaa – Manalanu Vidipinchenduku

Law has lead people to Christ
Now Grace will make us Conquerors (4)              ||Nenunnaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply