ఆత్మ వర్షమును

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఆత్మ వర్షమును కుమ్మరించయ్యా
ఆత్మ వర్షమును కుమ్మరించయ్యా (2)
నీ ఆత్మ చేత అభిషేకించి (2)
నీ కృప చేత బలపరచయ్యా (2)
నే ఉన్నది నీ కోసమే యేసయ్యా
నీ సింహాసనం చేరితినయ్యా            ||ఆత్మ||

బలహీనతతో నన్ను బలపరచుము
ఒంటరైన వేళలో ధైర్యపరచుము (2)
కృంగిన వేళ నీ దరి చేర్చి (2)
నీ ఆత్మ శక్తితో బలపరచయ్యా (2)           ||నే ఉన్నది||

ఆత్మీయుడవై నన్ను ఆదరించుము
అలసిన వేళ దర్శించుము (2)
అవమానములో నీ దరి చేర్చి (2)
నీ ఆత్మ శక్తితో స్థిరపరచయ్యా (2)           ||నే ఉన్నది||

Aathma Varshamunu Kummarinchayyaa
Aathma Varshamunu Kummarinchayyaa (2)
Nee Aathma Chetha Abhishekinchi (2)
Nee Krupa Chetha Balaparachayyaa (2)
Ne Unnadi Nee Kosame Yesayyaa
Nee Simhaasanam Cherithinayyaa          ||Aathma||

Balaheenathalo Nannu Balaparachumu
Ontaraina Velalo Dhairyaparachumu (2)
Krungina Vela Nee Dari Cherchi (2)
Nee Aathma Shakthitho Balaparachayyaa (2)         ||Ne Unnadi||

Aathmeeyudavai Nannu Aadarinchumu
Alasina Vela Darshinchumu (2)
Avamaanamulo Nee Dari Cherchi (2)
Nee Aathma Shakthitho Sthiraparachayyaa (2)         ||Ne Unnadi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply