పదివేలలో అతిసుందరుడా

పాట రచయిత:
Lyricist:

పదివేలలో అతిసుందరుడా
నిన్ను నే ఆరాధింతున్
సూర్యచంద్రులకన్న తేజోమయుడా
నిత్యము ఆరాధింతున్
నిన్ను నే ఆరాధింతున్
నిత్యము ఆరాధింతున్

ఏ యోగ్యతాలేని నన్నూ నీవూ – యోగ్యునిగా మార్చితివే
ఏ ఆధారంలేని నాకై నీవూ – ఆధారణను తప్పించితివే
నన్ను ప్రేమించి రక్షించితివే
నీ కృపను చూపించితివే
నిన్ను నే ఆరాధింతున్
నిత్యము ఆరాధింతున్

ఈ లోకపు సృష్టి యేసను నామమును – ఘనపరచి కీర్తింతునే
తన న్యాయపీఠమెదుట – ప్రతి మోకాలు తప్పక వంగునే
పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా ఆరాధనకు పాత్రుడా
యోగ్యుడా యోగ్యుడా పూజకు అర్హుడా
నిన్ను నే ఆరాధింతున్
నిత్యము ఆరాధింతున్

Padivelalo Athi Sundarudaa
Ninnu Ne Aaraadhinthun
Suryachandrulakanna Thejomayudaa
Nithyamu Aaraadhintun
Ninnu Ne Aaraadhintun
Nityamu Aaraadhintun

Aee Yogyathaaleni Nannu Neevu – Yogyuniga Maarchithive
Ae Aadharamleni Naakai Neevu – Aadarananu Thappinchithive
Nannu Preminchi Rakshinchithive
Nee Krupanu Choopinchithive
Ninnu Ne Aaraadhintun
Nityamu Aaraadhintun

Ee Lokapu Srushti Yesanu Naamamunu – Ghanaparachi Keerthinthune
Thana Nyaaya Peetameduta – Prathi Mokaalu Thappaka Vangune
Parishuddhudaa Parishuddhudaa Aaraadhanaku Paathrudaa
Yogyudaa Yogyudaa Poojaku Arhudaa
Ninnu Ne Aaraadhintun
Nityamu Aaraadhintun

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply