సాగిపోదును ఆగిపోను నేను

పాట రచయిత:
Lyricist:


సాగిపోదును – ఆగిపోను నేను
విశ్వాసములో నేను – ప్రార్ధనలో నేడు (2)
హల్లెలూయ హల్లేలూయ – హల్లెలూయ హల్లేలూయ (2)

ఎండిన ఎడారి లోయలలో – నేను నడిచినను
కొండ గుహలలో – బీడులలో నేను తిరిగినను (2)
నా సహాయకుడు – నా కాపరి యేసే (2)
హల్లెలూయ హల్లేలూయ – హల్లెలూయ హల్లేలూయ (2)

పగలెండ దెబ్బకైనను – రాత్రి వేళ భయముకైనా
పగవాని బానములకైనా – నేను భయపడను (2)
నాకు ఆశ్రయము – నా ప్రాణము యేసే (2)
హల్లెలూయ హల్లేలూయ – హల్లెలూయ హల్లేలూయ (2)

పదివేల మంది పైబడినా – పదిలముగానే నుండెదను
ప్రభు యేసు సన్నిధానమే – నాకు ఆధారం (2)
నాకు కేడెము – నా కోటయు యేసే (2)
హల్లెలూయ హల్లేలూయ – హల్లెలూయ హల్లేలూయ (2)

Saagipodunu Aagiponu Nenu (2)
Vishwasamulo Nenu – Prardhanalo Nenu (2)
Hallelujah Hallelujah – Hallelujah Hallelujah (2)

Endina Yedaari Loyalalo Nenu Nadachinanu
Konda Guhalalo Beedulalo Nenu Thiriginanu (2)
Naa Sahaayakudu – Naa Kaapari Yese (2)
Hallelujah Hallelujah – Hallelujah Hallelujah (2)

Pagalenda Debbakainanu – Raathri Vela Bhayamukaina
Pagavaari Baanamulakainaa – Nenu Bhayapadanu (2)
Naaku Aashrayamu – Naa Praanamu Yese (2)
Hallelujah Hallelujah – Hallelujah Hallelujah (2)

Padivela Mandi Paibadinaa – Padilamugaane Nundedanu
Prabhu Yesu Sanniddhaname – Naaku Aadhaaram (2)
Naa Sahaayakudu – Naa Kotayu Yesu (2)
Hallelujah Hallelujah – Hallelujah Hallelujah (2)

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply