సమయమిదే సమయమిదే

పాట రచయిత:
Lyricist:


సమయమిదే సమయమిదే
సంఘమా సమయమిదే
సీయోనులో చేరుటకు
సంఘమా సమయమిదే              ||సమయమిదే||

చూడుము భూమి మీద
పాప చీకటి క్రమ్మియున్నది
జ్యోతివలె జీవించుము
జీవ వాక్యం పట్టుకొని              ||సమయమిదే||

సీయోనులో వశించు
సర్వశక్తుడు నీ ద్వారా
శోధింప ఈ దినము
మార్పునొందుము స్ఫటికముగా              ||సమయమిదే||

పిలుపుకు తగినట్లుగా
నీవు నడువుము ప్రభు యేసుతో
ప్రేమలోనే నిలువుము
నిత్యజీవము చేపట్టుము              ||సమయమిదే||

సీయోను రారాజు
నిన్ను చూచి ఏతెంచెదరు
మహిమగల కిరీటము
నీకు ఆయన ఇచ్చెదరు              ||సమయమిదే||

Samayamide Samayamide
Sanghamaa Samayamide
Seeyonulo Cherutaku
Sanghamaa Samayamide             ||Samayamide||

Choodumu Bhoomi Meeda
Paapa Cheekati Krammiyunnadi
Jyothivale Jeevinchumu
Jeeva Vaakyam Pattukoni             ||Samayamide||

Seeyonulo Vasinchu
Sarvashakthudu Nee Dwaaraa
Shodimpa Ee Dinamu
Maarpunondumu Spatikamugaa             ||Samayamide||

Pilupuku Thaginatlugaa
Neevu Naduvumu Prabhu Yesutho
Premalone Niluvumu
Nithyajeevamu Chepattumu             ||Samayamide||

Seeyonu Raaraaju
Ninnu Choochi Ethenchedaru
Mahimagala Kireetamu
Neeku Aayana Ichchedaru ||Samayamide||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply