నీవు లేని చోటేది

పాట రచయిత: విక్టర్ రాంపోగు
Lyricist: Victor Rampogu

నీవు లేని చోటేది యేసయ్యా
నే దాగి క్షణముండలేనయ్యా
నీవు చూడని స్థలమేది యేసయ్యా
కనుమరుగై నేనుండలేనయ్యా (2)
నీవు వినని మనవేది యేసయ్యా
నీవు తీర్చని భాద ఏది యేసయ్యా (2)
నీవుంటే నా వెంట అదియే చాలయ్యా (4)          ||నీవు లేని||

కయీను కౄర పగకు బలియైన హేబేలు
రక్తము పెట్టిన కేక విన్న దేవుడవు
అన్నల ఉమ్మడి కుట్రకు గురియైన యోసేపు
మరణ ఘోష గోతి నుండి విన్న దేవుడవు (2)
చెవి యొగ్గి నా మొరను
యేసయ్యా నీవు వినకుంటే నే బ్రతుకలేనయ్యా (2)        ||నీవుంటే||

సౌలు ఈటె దాటికి గురియైన దావీదు
ప్రాణము కాపాడి రక్షించిన దేవుడవు
సాతాను పన్నిన కీడుకు మెత్తబడిన యోబును
గెలిపించి దీవెనలు కురిపించిన దేవుడవు (2)
నీ తోడు నీ నీడ
యేసయ్యా నాకు లేకుంటే నే జీవించలేనయ్యా (2)        ||నీవుంటే||

Neevu Leni Chotedi Yesayyaa
Ne Daagi Kshanamundalenayyaa
Neevu Choodani Sthalamedi Yesayyaa
Kanumarugai Nenundalenayyaa (2)
Neevu Vinanu Manavedi Yesayyaa
Neevu Theerchani Bhaada Edi Yesayyaa (2)
Neevunte Naa Venta Adiye Chaalayyaa (4)        ||Neevu Leni||

Kayeenu Kroora Pagaku Baliyaina Hebelu
Rakthamu Pettina Keka Vinna Devudavu
Annala Ummadi Kutraku Guriyaina Yosepu
Marana Ghosha Gothi Nundi Vinna Devudavu (2)
Chevi Yoggi Naa Moranu
Yesayyaa Neevu Vinakunte Ne Brathukalenayyaa (2)       ||Neevunte||

Soulu Eete Daatiki Guriyaina Daaveedu
Praanamu Kaapaadi Rakshinchina Devudavu
Saathaanu Pannina Keeduku Motthabadina Yobunu
Gelipinchi Deevenalu Kuripinchina Devudavu (2)
Nee Thodu Nee Needa
Yesayyaa Naaku Lekunte Ne Jeevinchalenayyaa (2)          ||Neevunte||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: