ప్రతి రోజు చూడాలని

పాట రచయిత:
Lyricist:

ప్రతి రోజు చూడాలని నా ప్రభువైన యేసయ్యను
పలుమార్లు చూడాలని నా ప్రియుడైన యేసయ్యను (2)
తనివి తీర చూసినా నా యేసయ్య రూపం
నా హృదయమే పొంగి పొర్లును
నా మనసే సంతోషించును (2)        ||ప్రతి||

పరలోకమందున పరిశుద్ధ దూతలతో
పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని స్తుతియించబడుచుండెను (2)
జీవ జలము యొద్దకు నడిపించును
ప్రతి బాష్ప బిందువు తుడిచివేయును
నా హృదయమే పొంగి పొర్లును
నా మనసే సంతోషించును (2)        ||ప్రతి||

ఆకాశమందున రారాజుగా వచ్చును
భూజనులందరు రొమ్ము కొట్టుకొనుచుందురు (2)
కడబూరధ్వని వినిపించును
పరలోక సైన్యముతో వచ్చును
నా హృదయమే పొంగి పొర్లును
నా మనసే సంతోషించును (2)        ||ప్రతి||

Prathi Roju Choodaalani Naa Prabhuvaina Yesayyanu
Palumaarlu Choodaalani Naa Priyudaina Yesayyanu (2)
Thanivi Theera Choosinaa Naa Yesayya Roopam
Naa Hrudayame Pongi Porlunu
Naa Manase Santhoshinchunu (2)          ||Prathi||

Paralokamanduna Parishuddha Doothalatho
Parishuddhudu Parishuddhudu Ani Sthuthiyinchabaduchundenu (2)
Jeeva Jalamu Yoddaku Nadipinchunu
Prathi Baashpa Binduvu Thudichiveyunu
Naa Hrudayame Pongi Porlunu
Naa Manase Santhoshinchunu (2)          ||Prathi||

Aakaashamanduna Raaraajugaa Vachchunu
Bhoojanulandaru Rommu Kottukonuchunduru (2)
Kadabooradhwani Vinipinchunu
Paraloka Sainyamutho Vachchunu
Naa Hrudayame Pongi Porlunu
Naa Manase Santhoshinchunu (2)          ||Prathi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply