ఆకాశ పక్షులను చూడండి

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఆకాశ పక్షులను చూడండి
అవి విత్తవు అవి కోయవు
గరిసెలలో దాచుకోవూ
కొట్లలో కూర్చుకోవు          ||ఆకాశ||

అనుదినము కావలసిన ఆహారము
అందజేయును వాటికి ఆ దేవుడు
కలసికట్టుగా అవి ఎగిరి పోతాయి
కడుపు నింపుకొనిపోయి మరల తిరిగి వస్తాయి          ||ఆకాశ||

స్వార్ధము వంచన వాటికుండదు
సాటివాని దోచుకొనే మనసు ఉండదు
రేపటిని గూర్చిన చింత ఉండదు
పూట ఎలా గడపాలని బాధ ఉండదు          ||ఆకాశ||

పక్షులను పోషించే ఆ దేవుడు
మనుష్యులను పోషించుట మానివేయునా
సృష్టిలోన మనిషి బ్రతుకు శ్రేష్టము కదా
ప్రభువు తోడు ఉండగా మనకు ఎందుకు బాధ          ||ఆకాశ||

Aakaasha Pakshulanu Choodandi
Avi Vitthavu Avi Koyavu
Gariselalo Daachukovu..
Kotlalo Koorchukovu          ||Aakaasha||

Anudinamu Kaavalasina Aahaaramu
Andajeyunu Vaatiki Aa Devudu
Kalasikattugaa Avi Egiri Pothaayi
Kadupu Nimpukonipoyi Marala Thirigi Vasthaayi          ||Aakaasha||

Swaardhamu Vanchana Vaatikundadu
Saativaani Dochukone Manasu Undadu
Repatini Goorchina Chintha Undadu
Poota Elaa Gadapaalani Baadha Undadu          ||Aakaasha||

Pakshulanu Poshinche Aa Devudu
Manushyulanu Poshinchuta Maaniveyunaa
Srushtilona Manishi Brathuku Shreshtamu Kadaa
Prabhuvu Thodu Undagaa Manaku Enduku Baadha          ||Aakaasha||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply