ఓ యాత్రికుడా

పాట రచయిత: విక్టర్ రాంపోగు
Lyricist: Victor Rampogu

ఓ యాత్రికుడా ఓహో యాత్రికుడా
బ్రతుకు ప్రయాణములో గమ్యమెంత దూరమో తెలుసా..
ఓ బాటసారి ఓహో బాటసారి
జీవిత యాత్రలో కాలమెంత విశాలమో తెలుసా
గుండె ఆగిపోగానే ఊపిరి ఆగిపొతుంది
నాడి నిలిచిపోగానే ఆత్మ ఎగిరిపోతుంది (2)
అంతా ఆ దైవ నిర్ణయం
మనిషి కాలగత దేవుని ఆదేశం (2)         ||ఓ యాత్రికుడా||

పుట్టగానే తొట్టెలో వేస్తారు
గిట్టగానే పెట్టెలో మూస్తారు
జాగు చేయక కాటికి మోస్తారు
ఆరడుగుల గుంటలో తోస్తారు ఆ అ ఆ. ఆ.. (2)
బ్రతుకు మూల్యమింతే – మనిషికి ఉన్న విలువంతే (2)
అంతా ఆ దైవ నిర్ణయం
మనిషి కాలగత దేవుని ఆదేశం (2)         ||ఓ యాత్రికుడా||

ఏడ్చుకుంటూ భూమిపై పుడతావు
ఏడిపిస్తూ సమాధికి పోతావు
కూడబెట్టినవి మోసుకు పోలేవు
ఆశించినవేవి నీ వెంటారావు ఓ ఒ ఓ..ఓ.. (2)
జీవిత సారము ఇంతే – మనిషి బ్రతుకు భావము అంతే (2)
అంతా ఆ దైవ నిర్ణయం
మనిషి కాలగత దేవుని ఆదేశం (2)         ||ఓ యాత్రికుడా||

మరణము ఒక నిద్ర యేసునందు
అంతము అది కాదు క్రీస్తునందు
మృతులు లేచుట స్థిరము యేసునందు
నిత్య జీవము వరము క్రీస్తునందు ఆ అ ఆ.. ఆ.. (2)
నేడే రక్షన సమయము – ఇక ఆలసించిన నరకము (2)
అంతా ఆ దైవ నిర్ణయం
మనిషి కాలగత దేవుని ఆదేశం (2)         ||ఓ యాత్రికుడా||

O Yaathrikudaa Oho Yaathrikudaa
Brathuku Prayaanamulo Gamyamentha Dooramo Thelusaa
O Baatasaari Oho Baatasaari
Jeevitha Yaathralo Kaalamentha Vishaalamo Thelusaa
Gunde Aagipogaane Oopiri Aagipothundi
Naadi Nilichipogaane Aathma Egiripothundi (2)
Anthaa Aa Daiva Nirnayam
Manishi Kaalagatha Devuni Aadesham (2)       ||O Yaathrikudaa||

Puttagaane Thottelo Vesthaaru
Gittagaane Pettelo Moosthaaru
Jaagu Cheyaka Kaatiki Mosthaaru
Aaradugula Guntalo Thosthaaru (2) Aa.. Aa.. Aa.. Aa..
Brathuku Moolyaminthe – Manishiki Unna Viluvanthe (2)
Anthaa Aa Daiva Nirnayam
Manishi Kaalagatha Devuni Aadesham (2)       ||O Yaathrikudaa||

Edchukuntu Bhoomipai Pudathaavu
Edipisthu Samaadhiki Pothaavu
Koodabettinavi Mosuku Polevu
Aashinchinavevi Nee Venta Raavu (2) O.. O.. O.. O..
Jeevitha Saaramu Inthe – Manishi Brathuku Bhaavamu Anthe (2)
Anthaa Aa Daiva Nirnayam
Manishi Kaalagatha Devuni Aadesham (2)       ||O Yaathrikudaa||

Maranamu Oka Nidra Yesunandu
Anthamu Adi Kaadu Kreesthunandu
Mruthulu Lechuta Sthiramu Yesunandu
Nithya Jeevamu Varamu Kreesthunandu (2) Aa.. Aa.. Aa.. Aa..
Nede Rakshana Samayamu – Ika Aalasinchina Narakamu (2)
Anthaa Aa Daiva Nirnayam
Manishi Kaalagatha Devuni Aadesham (2)       ||O Yaathrikudaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply