మారదయా నీ ప్రేమ

పాట రచయిత:
Lyricist:


మారదయా నీ ప్రేమ
మార్పు రాదయా నీ ప్రేమలో (2)
ఎన్ని మారినా మారని ప్రేమ (2)
యేసయ్యా నాపై నీవు చూపుచుంటివా (2)      ||మారదయా||

నిరీక్షించుచుంటిని నీ రాకకై
వేగిరమే రమ్ము నను కొనిపోవుటకు (2)
అప్పటి వరకు మారదు
నాపై నీ ప్రేమ మారనే మారదు (2)      ||మారదయా||

(నాకు) ఆకాశమందు నీవు తప్ప లేరెవరు
నా శ్రమలలో నాకు నీవే జవాబు (2)
అప్పటి వరకు మారదు
నాపై నీ ప్రేమ మారనే మారదు (2)      ||మారదయా||

నీ మాటలయందే ఆశ యేసయ్యా
వాగ్ధానములు నాలో నెరవేర్చుమా (2)
అప్పటి వరకు మారదు
నాపై నీ ప్రేమ మారనే మారదు (2)      ||మారదయా||

Maaradayaa Nee Prema
Maarpu Raadayaa Nee Premalo (2)
Enni Maarinaa Maarani Prema (2)
Yesayyaa Naapai Neevu Choopuchuntivaa (2)     ||Maaradayaa||

Nireekshinchuchuntini Nee Raakakai
Vegirame Rammu Nanu Konipovutaku (2)
Appati Varaku Maaradu
Naapai Nee Prema Maarane Maaradu (2)     ||Maaradayaa||

(Naaku) Aakaashamandu Neevu Thappa Lerevaru
Naa Shramalalo Naaku Neeve Javaabu (2)
Appati Varaku Maaradu
Naapai Nee Prema Maarane Maaradu (2)     ||Maaradayaa||

Nee Maatalayande Aasha Yesayyaa
Vaagdhaanamulu Naalo Neraverchumaa (2)
Appati Varaku Maaradu
Naapai Nee Prema Maarane Maaradu (2)     ||Maaradayaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply