నన్ను నీవలె నిర్మించినను

పాట రచయిత: దీవెనయ్య
Lyricist: Deevenaiah


నన్ను నీవలె నిర్మించినను
కోల్పోతి దేవా నీ రూపమును
హేయ క్రియలతో సిలువేసినను
నాపై నీ కృపను తొలగించవెందుకు
నిను బాధించినా భరియించితివా
నా పాపం జ్ఞాపకమే రాలేదా (2) ||నన్ను నీవలె||

ఎరిగి ఎరిగి చెడిపోతిని
తెలిసి తెలివిగా తప్పిపోతిని (2)
బ్రతికున్న శవమునై నేనుంటిని
అహము ముదిరి పది లేవలేకపోతిని (2) ||నన్ను నీవలె||

భయభక్తులు లేని వెర్రివాడనై
కుంపటి ఒడిలో పెట్టుకుంటిని (2)
ఒక పూటకూటికై ఆశపడితిని
వ్యభిచారినై వెక్కివెక్కి ఏడ్చుచుంటిని (2) ||నన్ను నీవలె||

సిల్వలో నీ శ్రమ చూడకుంటిని
కల్వరి ప్రేమను కానకుంటిని (2)
నిన్ను సిలువ వేయమని కేకలేసితి
అయినా క్షమించి కౌగిలించి ముద్దుపెట్టుకుంటివా (2) ||నన్ను నీవలె||


Nannu Neevale Nirminchinanu
Kolpothi Devaa Nee Roopamunu
Heya Kriyalatho Siluvesinanu
Naapai Nee Krupanu Tholaginchavenduku
Ninu Baadhinchinaa Bhariyinchithivaa
Naa Paapam Gnaapakame Raaledaa (2) ||Nannu Neevale||

Erigi Erigi Chedipothini
Thelisi Thelivigaa Thappipothini (2)
Brathikunna Shavamunai Nenuntini
Ahamu Mudiri Padi Levalekapothini (2) ||Nannu Neevale||

Bhayabhakthulu Leni Verrivaadanai
Kumpati Odilo Pettukuntini (2)
Oka Poota Kootikai Aashapadithini
Vyabhichaarinai Vekki Vekki Edchuchuntini (2) ||Nannu Neevale||

Silvalo Nee Shrama Choodakuntini
Kalvari Premanu Kaanakuntini (2)
Ninnu Siluva Veyamani Kekalesithi
Ainaa Kshaminchi Kougilinchi Muddupettukuntivaa (2) ||Nannu Neevale||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply